Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.01.2014

Bezpieczeństwo i otwarcie rejestrów - priorytety MSW

Program walki z przemocą domową, bezpieczeństwo na drogach, przeciwdziałanie przestępczości powodowanej nienawiścią rasową, zwalczanie przestępczości gospodarczej i okołostadionowej, standaryzacja komend i komisariatów oraz otwarcie rejestrów państwowych dla obywateli to priorytety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2014 r. Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz przedstawił plany resortu podczas wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz zwrócił uwagę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma budżet 18 mld zł i prawie 150 tys. osób w różnych formacjach i służbach. W obszarze bezpieczeństwa minister spraw wewnętrznych wymienił pięć priorytetów.

Program walki z przemocą domową

Według danych policji w Polsce przemocą domową zagrożonych jest 80 tys. osób. Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie w 2014 r. prowadziło program walki z przemocą domową. Pod koniec ubiegłego roku MSW zakończyło specjalny program szkoleń dla policjantów - 35 tys. funkcjonariuszy zostało przeszkolonych według specjalnego schematu reagowania na przemoc domową pod kątem wykrywania sytuacji, które mogłyby nieść zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar - podkreślił szef MSW. Będą również prowadzone dodatkowe szkolenia dla wszystkich nowo przyjmowanych do służby policjantów.

Przeciwdziałanie przestępczości spowodowanej nienawiścią rasową, ksenofobią oraz bandytyzmowi okołostadionowemu

Minister podkreślił, że „obywatele mają prawo czuć się bezpiecznie w przestrzeni publicznej”. Zapowiedział ściganie sprawców przestępstw o charakterze chuligańskim w przestrzeni publicznej, a także przestępstw, które są wyraźnie opisane w Kodeksie karnym, a dotyczą przestępstw z pobudek rasistowskich czy ksenofobicznych. - To wiąże się z sytuacją, w której bardzo często istotą grup pseudokibiców są ugrupowania bandyckie, które czerpią zyski z działalności polegającej na handlu narkotykami, wymuszeniach, rozbojach oraz przestępczości okołoprostytucyjnej - powiedział minister Sienkiewicz. W całej Polsce działa 17 zespołów do zwalczania tego rodzaju przestępczości, w skład których wchodzi 142 funkcjonariuszy, w tym 81 policjantów Centralnego Biura Śledczego. - W ramach tych grup chcemy w 2014 r. budować bardzo dokładne rozpoznanie tego zjawiska na wszystkich możliwych szczeblach, zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach - podkreślił szef resortu spraw wewnętrznych.

Obywatele mają prawo czuć się bezpiecznie w przestrzeni publicznej

Minister Bartłomiej Sienkiewicz
 

Bezpieczeństwo na drogach

Szef MSW zapowiedział zwiększenie kontroli prewencyjnych na drogach. - Częstotliwość kontroli prewencyjnych i ich nieuchronność wpływa znacząco na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach - stwierdził minister B. Sienkiewicz. W 2013 r. w porównaniu do 2012 r. liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach zmniejszyła się o 8 proc. - Nadal jest to liczba nie do zaakceptowania - powiedział minister. We wszystkich komendach wojewódzkich została uzupełniona liczba etatów wydziałów ruchu drogowego, tak aby 10 proc. funkcjonariuszy w terenie było dedykowanych do działań prewencyjnych na drogach.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej

- Przestępczość gospodarcza to przestępczość szczególnego rodzaju, która jest prowadzona w wyrafinowany sposób i ucieka się do bardzo nowoczesnych narzędzi inżynierii finansowej - podkreślił minister Bartłomiej Sienkiewicz. Zdaniem szefa MSW przestępczość gospodarcza nie może być zwalczana przez przeciętnego funkcjonariusza, gdyż w tym obszarze wymagana jest bardzo dokładna wiedza zarówno prawna, jak i gospodarcza. - Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest przede wszystkim szkolenie - powiedział minister. Dlatego w 2014 r. przeprowadzone zostaną szkolenia funkcjonariuszy, ukierunkowane na zwalczanie przestępczości gospodarczej. Szkolenia obejmą zarówno funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, jak i policjantów pionu kryminalnego.

Kontynuacja programu standaryzacji komend i komisariatów

Na konferencji minister spraw wewnętrznych podkreślił, że jednym z priorytetów resortu na 2014 r. jest również kontynuacja rządowego programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Według szefa MSW warunki pracy policjantów mają wpływ na jakość ich pracy oraz na jakość kontaktu z obywatelem.

W ramach trzyletniego programu na lata 2013-2015 na standaryzację i modernizację komend w całej Polsce przeznaczono 1 mld zł. W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap programu. - W 2013 r. udało się wykorzystać blisko 100 proc. środków finansowych przeznaczonych na standaryzację komend - poinformował minister Bartłomiej Sienkiewicz. - Statystycznie możemy powiedzieć, że w 2014 r. co tydzień będzie oddawany nowy obiekt do użytku. Będą to zarówno nowe komendy, jak i komendy po gruntownym remoncie. W tym roku na ten cel będzie przeznaczonych około 300 mln z rezerwy celowej, reszta to środki z budżetu policji.

Rejestry państwowe

Poza priorytetami MSW w obszarze bezpieczeństwa obywateli, minister Bartłomiej Sienkiewicz przestawił plany resortu w obszarze kluczowych rejestrów państwowych. - Rok 2014 r. będzie w pewnym sensie kluczowy dla tego segmentu - po pierwsze przyjęcie filozofii w tej zmianie, w której rejestry mają być dla obywateli, a nie obywatele dla rejestrów - powiedział minister B. Sienkiewicz.

W 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomi usługę „Historia pojazdu”, która pozwoli sprawdzić ile razy i kiedy dany pojazd był rejestrowany oraz ustalić, czy nie jest kradziony. Dane te będą wprowadzone do systemu poprzez numery nadwozia WIN, daty pierwszej rejestracji, numery rejestracyjne pojazdu. Tego typu dane posiada właściciel, zatem to on będzie decydował komu udostępnia historię swojego pojazdu.

Rejestry mają być dla obywateli, a nie obywatele dla rejestrów

Bartłomiej Sienkiewicz

 

Dodatkowo MSW przygotuje usługę „Bezpieczny autokar”. Dzięki niej rodzice wysyłający swoje dzieci np. na kolonie czy obozy będą mogli sprawdzić on-line informacje na temat autokaru, którym dzieci będą podróżowały. Będzie można sprawdzić, czy autokar spełnia wszystkie wymogi i jest dopuszczony do ruchu, czy jest sprawny oraz kiedy był ostatnio kontrolowany.

Minister poinformował również, że MSW prowadzi prace nad „odmiejscowieniem urzędów”. Docelowo w przyszłości obywatel, mając w ręce tylko dowód osobisty, będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

  • fot. STANISLAW KOWALCZUK/Eastnews
  • fot. STANISLAW KOWALCZUK/Eastnews

Mapa serwisu