Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.01.2014

O bezpieczeństwie imprez sportowych

Głównym tematem trzeciego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych była kwestia zapewnienia bezpieczeństwa polskiej reprezentacji olimpijskiej podczas XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński zaznaczył, że celem resortu jest wspieranie kibiców przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom meczów piłki nożnej, a zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru w MSW Mirosław Hakiel przedstawił stanowisko MSW w sprawie zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

- Ze szczególną troską podchodzimy do bezpieczeństwa polskiej reprezentacji olimpijskiej – rozpoczął trzecie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński. - Temat przewodni dzisiejszego posiedzenia to bezpieczeństwo polskiej reprezentacji przed ważną, międzynarodową imprezą – olimpiadą w Soczi, która odbędzie się w dniach 7-23 lutego.

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński przypomniał, że wczoraj został zatwierdzony skład polskiej reprezentacji, która weźmie udział w XXII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Do Rosji pojedzie 56 polskich sportowców. Tak liczną reprezentację w igrzyskach Polska miała tylko raz – w 1976 roku w Innsbrucku. Marzenna Koszewska, szefowała działu zagranicznego i logistyki olimpijskiej PKOl, opowiedziała o przygotowaniach komitetu organizacyjnego do ochrony uczestników igrzysk olimpijskich, a przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócił uwagę członków Rady na ewentualne zagrożenia podczas trwania igrzysk.

Nawiązując do skali przedsięwzięcia, jaką jest organizacja XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, podsekretarz stanu w MSW Marcin Jabłoński podkreślił, że stała grupa ekspercka działająca przy Radzie BIS współpracuje z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i podkomisji sejmowej ds. sportu, aby wypracować wspólne stanowisko w wielu sprawach dotyczących organizacji imprez masowych. Minister zaznaczył, że trwają prace nad procedurami standaryzującymi działania w związku z zabezpieczeniem organizacji imprezy sportowej – od trasy przejazdu kibiców na mecz poprzez organizację samej imprezy, niezależnie od tego, czy ma ona charakter masowy czy niemasowy, aż po powrót kibiców z meczu. Podkreślił, że kwestia pirotechniki na stadionach oraz przejawy zachowań rasistowskich i ksenofobicznych są jedną z głównych trosk policji, zaznaczając równocześnie, iż policja i MSW chcą wspierać kibiców, a ich „jedynym celem jest przeciwdziałanie zachowaniom niezgodnym z prawem i działania zmierzające do tego, by uniemożliwić zaburzenie sportowych imprez chuliganom i przestępcom”. - Praca Rady BIS nakierowana jest właśnie na to, by udzielać niezbędnego wsparcia bezpieczeństwu publicznemu naszego kraju i oczywiście całemu polskiemu sportowi” – podkreślił minister.  

Mirosław Hakiel, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przedstawił stanowisko MSW ws. zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Mówił m.in. o:

  • zmianie zasad sprzedaży biletów i identyfikacji osób poprzez wprowadzenie systemu opartego na numerze PESEL i rezygnację z numerów identyfikacyjnych uczestników meczów piłki nożnej
  • wprowadzeniu miejsc stojących na polskich stadionach
  • zmianie terminów wskazanych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych dla czynności organów administracji i organizatorów imprez, np. skrócenie minimalnego czasu występowania z wnioskiem o organizację imprezy masowej z 30 do 14 dni przed terminem imprezy
  • rozwiązaniach legislacyjnych określających kwalifikowanie imprez poniżej 1000 osób jako imprez masowych podwyższonego ryzyka.

Dyrektor Hakiel podkreślił, że MSW zajmuje negatywne stanowisko wobec propozycji zmian dotyczących alkoholu w strefach gościnności, innej identyfikacji gości biznesowych w strefach gościnności i legalizacji pirotechniki na stadionach.

Rada BiS przyjęła dziś dwie uchwały - ws. rekomendacji w zakresie przejazdów grup kibiców oraz bezpiecznego przebiegu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Pierwszy projekt zakłada stworzenie listy działań, które należy wykonać, aby ograniczać i eliminować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Rekomendowane działania to ze strony klubów i stowarzyszeń piłkarskich m.in.:

  • uruchomienie dodatkowego pociągu/ów w celu dojazdu do miejscowości, w której odbywa się mecz piłki nożnej;
  • ewentualne wynajęcie pojedynczych wagonów przyłączanych do pociągu przewidzianego rozkładem jazdy;
  • najem autobusów dla kibiców, gdy na miejsce, gdzie odbywa się impreza masowa, nie można dojechać pociągiem;
  • merytoryczne i formalne wsparcie dla stowarzyszeń kibiców i podmiotów organizujących wyjazd.

Policja powinna m.in. współpracować z konduktorami, a także uwzględnić rekomendacje przekazane przez przewoźnika (w tym kierownika pociągu) przy podejmowaniu decyzji
w związku z zabezpieczeniem przejazdu kibiców. Byłoby także wskazane, aby przewoźnicy kolejowi wypracowali nowe zasady planowania przejazdu kibiców.

Przewodniczący stałej grupy eksperckiej przy Radzie BIS Tomasz Kosiec powiedział, że w roku 2014 r. grupa zajmie się m.in. opracowaniem procedury kontroli systemów monitoringu stadionowego, analizą środowiska pseudokibiców oraz zjawiska rasizmu i ksenofobii na stadionach, a także kwestią ewentualnego wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających certyfikowanie obiektów, na których organizowane są imprezy masowe. Zapowiedział również II edycję konkursu „Kibicuję bezpiecznie” dla jednostek samorządu terytorialnego na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania oraz dalszą realizację projektu „Kibice razem”.

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych została powołana przez Prezesa Rady Ministrów. Radzie przewodniczy od 15 kwietnia br. Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Prezesa Rady Ministrów, zrzeszającym przedstawicieli organów zajmujących się bezpieczeństwem imprez masowych.

Zadania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych to m.in. opracowywanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych oraz ocena ich realizacji; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych; analizowanie i ocena działań podejmowanych przez służby i instytucje w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez sportowych; koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie aktom przemocy w związku z imprezami sportowymi; analiza naruszeń bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi. 

Mapa serwisu