Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.01.2014

5,7 mln spersonalizowanych dokumentów przez CPD w 2013 roku

5 723 543  dokumentów wytworzyło w 2013 roku Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – wynika ze sprawozdania z działalności tej instytucji w ubiegłym roku. To o 14 proc. więcej niż w  roku 2012. CPD najczęściej produkowało dowody osobiste, paszporty oraz zezwolenia małego ruchu granicznego.

Dowody osobiste

CPD najczęściej wytwarza dowody osobiste. W 2013 roku wyprodukowano 3 943 971  dowodów osobistych  – to o ponad 16 proc. więcej niż roku 2012. Średni czas oczekiwania na personalizację dowodu osobistego wyniósł około 6 dni. Dzięki temu osoby wnioskujące o wydanie dowodu mogły otrzymać swoje dokumenty w czasie znacznie krótszym niż ustawowy – 30 dniowy termin

Paszporty

Drugim najczęściej wytwarzanym dokumentem są paszporty. Od stycznia do czerwca wyprodukowano ich ponad 1,4 mln. Liczba paszportów wytworzonych w 2013 roku utrzymuje się na poziomie zbliżonym do roku 2012.

Karty małego ruchu granicznego

W  2013 Centrum Personalizacji Dokumentów wytworzyło również 226 543 tys. zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG). Dokument ten umożliwia regularne przekraczanie wspólnej granicy państw umawiających się przez mieszkańców strefy przygranicznej. Od maja 2009 roku wydawany był wyłącznie obywatelom Ukrainy. Od sierpnia 2012 r. dokument wydawany jest także obywatelom Federacji Rosyjskiej zamieszkujących Obwód Kaliningradzki. Zezwolenia były trzecim pod względem ilości dokumentem personalizowanym przez CPD. W zeszłym roku wyprodukowano ponad 51 tys. zezwoleń dla obywateli Ukrainy oraz ponad 175 tys. dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Do końca 2013 ponad 20 proc. wszystkich Rosjan zamieszkujących Obwód Kaliningradzki posiadało zezwolenia MRG. 

Wirtualizacja systemu dowodowego

W ubiegłym roku dokonano także wirtualizacji Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów, dzięki któremu personalizowane są m.in. dowody osobiste i karty małego ruchu granicznego. Dzięki tej zmianie system jest znacznie bardziej odporny na awarie oraz bardziej wydajny. Wirtualizacja pozwoliła także zredukować koszty związane ze sprzętem informatycznym, licencjami oraz kosztami zarządzania infrastrukturą. 

**

Centrum Personalizacji Dokumentów powstało w styczniu 2001 roku. Działalność CPD obejmuje realizację zadań Ministra Spraw Wewnętrznych tj. wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych MSW oraz cudzoziemców, a także udostępniania danych ze zbioru PESEL oraz Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych (OEWiUDO)

Mapa serwisu