Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.02.2014

Druga edycja zagranicznych staży w MSW

Podczas wizyty studyjnej studenci będą mieli okazję m.in spotkać się z przedstawicielami KSAP, odwiedzićKomendę Główną PSP oraz porozmawiać z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem
Podczas wizyty studyjnej studenci będą mieli okazję m.in spotkać się z przedstawicielami KSAP, odwiedzić
Komendę Główną PSP oraz porozmawiać z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem

Młodzi Polacy studiujący na uczelniach zagranicznych ponownie przyjechali do MSW, aby zapoznać się ze specyfiką pracy w administracji publicznej i zdobyć kolejne, cenne doświadczenia zawodowe. Tym razem tajniki pracy w MSW zgłębili stażyści z Wielkiej Brytanii i Holandii. To część szerzej zakrojonego programu praktyk i staży zapowiedzianego w zeszłym roku przez ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

W trakcie wizyty studyjnej stażyści odwiedzili Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, gdzie spotkali się z ekspertami Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności i mieli okazję przekonać się, jak wygląda praca na stanowisku kierowania Komendanta Głównego PSP. Wszyscy stażyści zgodnie mówili, że Centrum wywarło na nich duże wrażenie. Wszelkie kwestie związane z protokołem dyplomatycznym, jaki jest stosowany w urzędowej praktyce, przybliżył stażystom ekspert z Zespołu do Spraw Protokołu Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.

Każdemu stażyście został przydzielony opiekun z obszaru, który ich najbardziej interesuje, np. spraw obywatelskich, polityki migracyjnej, ochrony praw człowieka czy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stażyści otrzymali zadania do wykonania –przygotowywali prezentacje, projekt ustawy wraz z planem procesu legislacyjnego, pracowali nad case study. Efekty ich pracy zostały ocenione przez komisję. Wyróżnieni uczestnicy wizyty będą zaproszeni na wakacyjne, płatne praktyki.

Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy nabrali jakiegoś doświadczenia poza granicami naszego kraju, chcieli wrócić i pracować tutaj.

Bartłomiej Sienkiewicz

Ze stażystami spotkał się minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który już w zeszłym roku mówił o konieczności zachęcenia młodych i zdolnych ludzi do pracy w administracji państwowej. Minister zauważył, że chociaż na pierwszy rzut oka administracja państwowa nie wydaje się pracą szczególnie atrakcyjną, to jednak daje wiele możliwości rozwoju indywidualnego. Minister przekonywał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych to miejsce szczególne – sprawuje nadzór nad 150 tysiącami ludzi i zarządza jedną czwartą państwa, gdyż zajmuje się m.in. ochroną porządku publicznego, granic i mienia obywateli, systemami rejestrów państwowych. Praca w administracji publicznej to możliwość współuczestniczenia w zarządzaniu państwem, a więc jedna z najlepszych szkół myślenia i odpowiedzialności. – Niezależnie od tego, co będziecie Państwo potem w życiu robić - może zdecydujecie się na inny rodzaj kariery, to na pewno doświadczenie w tym Ministerstwie będzie doświadczeniem istotnym. Po pierwsze dzięki wyzwaniom i odpowiedzialności, ale także dzięki konieczności wypracowania sobie pewnych nawyków pracy w administracji państwowej – podsumował minister Sienkiewicz. I dodał – Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy nabrali jakiegoś doświadczenia poza granicami naszego kraju, chcieli wrócić i pracować tutaj.

Wydaje się, że życzenie ministra może się spełnić, gdyż większość stażystów zadeklarowała chęć pracy dla kraju w strukturach administracji państwowej. – Po przyjeździe tutaj zmieniłam postrzeganie administracji państwowej na dużo bardziej pozytywne – stwierdziła Barbara Roesler, studentka stosunków międzynarodowych na Oxford Brookes University. – Wizyta studyjna to wyjątkowa oferta dla studentów z zagranicznych uczelni. Zdecydowanie poleciłabym ją swoim znajomym – dodała Agnieszka Maciejewska z Kings College London. – Przed przyjazdem tutaj myślałam, że praca w administracji jest monotonna i żmudna. Teraz jednak rozważę pracę właśnie w tym sektorze, bo widzę, że Ministerstwo jest otwarte na innowacyjne rozwiązania i młodych ludzi. Zobaczyłam Ministerstwo z bardziej nowoczesnej perspektywy – podsumowała Monika Auguścik, studentka prawa na University of Westminster.

Uczestnicy drugiej edycji stażu to studenci prawa, ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, historii i politologii. Na co dzień studiują w Kings College London, University of Westminster, University College London, University College Roosevelt i Oxford Brookes University.

Relacja z wizyty studyjnej:

 

Mapa serwisu