Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.02.2014

Senat przyjął ustawę o L-4 mundurowych

20 lutego Senat przyjął ustawę o L-4 mundurowych. Zmiana przepisów przewiduje zrównanie zasad zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują w systemie powszechnym. Po zmianach otrzymają oni 80% uposażenia. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Aktualnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują 100% przysługującego im uposażenia. Przypominamy najważniejsze założenia ustawy.

Senat / fot. Wlodzimierz Wasyluk/REPORTER
fot. Wlodzimierz Wasyluk/REPORTER

20 lutego Senat przyjął ustawę o L-4 mundurowych. Zmiana przepisów przewiduje zrównanie zasad zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują w systemie powszechnym. Po zmianach otrzymają oni 80% uposażenia. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Aktualnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują 100% przysługującego im uposażenia. Przypominamy najważniejsze założenia ustawy.

  • Funkcjonariusze i żołnierze, którzy są na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą otrzymają 80% uposażenia (aktualnie obowiązujące przepisy przewidują 100% uposażenia);
  • Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane tylko w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą;
  • Funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać 100% uposażenia jeśli są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby lub wypadku mającego związek ze służbą, choroby przypadającej w czasie ciąży, choroby podczas służby poza granicami kraju lub w przypadku gdy choroba jest wynikiem działań o charakterze bohaterskim.;
  • Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób, pozostających na zwolnieniach lekarskich, zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg;
  • Nagrody będą otrzymywać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów;
  • Funkcjonariusze i żołnierze, którzy przebywając na zwolnieniu lekarskim będą pracować zarobkowo lub wykorzystywać zwolnienie niezgodnie z jego celem, stracą prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia;
  • Ustawa obejmie: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej, AW, SKW i SWW.

Mapa serwisu