Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.02.2014

Bartłomiej Sienkiewicz o pomocy dla Ukrainy


fot. STANISLAW KOWALCZUK/Eastnews

„W tej chwili 34 osoby z Ukrainy przebywają na leczeniu w Polsce. 10 osób już opuściło szpitale. Cała ta operacja trwa mniej więcej od 2 tygodni.” - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz na briefingu poświęconym polskiej pomocy humanitarnej, w związku z sytuacją na Ukrainie.

Minister poinformował również, że Ukraińcy, którzy przebywają na leczeniu w Polsce są hospitalizowani m.in. w szpitalach w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Zamościu. Ich liczba będzie się zmieniać, gdyż kolejne osoby zgłaszają się na leczenie. „Pomoc humanitarna jest koordynowana przez MSZ, który za pomocą swoich dyplomatów w Kijowie wysyła osoby wymagające pomocy medycznej. Są one odbierane na lotnisku w Warszawie i przewożone do szpitali. Jeśli zgłaszają się na granicy, są przez Straż Graniczną przewożeni do szpitali w pobliżu”  - powiedział szef MSW

Minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował również, że sytuacja na granicach jest stabilna, ruch jest płynny, a odprawy odbywają się normalnie.

Na początku lutego został opracowany w MSW kompleksowy plan działania w przypadku, gdyby doszło do masowego napływu uchodźców. Plan zakłada różne warianty działania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest również w stałym kontakcie z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej tj. z Czechami, Słowacją i Węgrami. Do tej pory nie odnotowano znaczących problemów jeśli chodzi o liczbę uchodźców. Urząd do Spraw Cudzoziemców na tą chwilę otrzymał 30 wniosków uchodźczych. Bartłomiej Sienkiewicz uznał tą skalę jako minimalną i zapewnił, że nie mamy do czynienia z gwałtownym napływem obywateli Ukrainy na terytorium Polski. „Jesteśmy oczywiście przygotowani również na sytuację dynamiczną. 2800 policjantów jest gotowych wesprzeć Straż Graniczną.” – powiedział szef MSW.

Wojewodowie mają również maksymalnie ułatwiać Ukraińcom przebywającym w Polsce pozostanie w naszym kraju, w przypadku gdy kończy się ważność ich wiz, a nie chcieli by wracać na Ukrainę.

Bartłomiej Sienkiewicz poinformował także, że Państwowa Straż Pożarna przekazała namioty, systemy grzewcze i 40 łóżek polowych na Majdan. Zostały też wydzielone dodatkowe środki pomocowe w przypadku, gdyby były niezbędne. 

Mapa serwisu