Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.02.2014

Grupa Wyszehradzka o sytuacji na Ukrainie

Ministrowie Spraw Wewnętrznych Polski, Węgier, Czech, Słowacji podpisali dzisiaj deklarację dotyczącą koordynacji swoich działań w przypadku ewentualnego zwiększonego napływu uchodźców z Ukrainy. Grupa Wyszehradzka podczas spotkania w Budapeszcie zobowiązała się do kontynuowania współpracy z Ukrainą w kwestiach migracji, zarządzania granicami i współpracy policyjnej w ramach partnerstwa wschodniego.

„W tej chwili nie ma symptomów destabilizacji społecznej na Ukrainie, jednak sytuacja jest bardzo dynamiczna. Razem zwrócimy się do ministerstwa spraw wewnętrznych na Ukrainie z prośbą o podjęcie współpracy i stałej wymiany informacji” – podsumował spotkanie minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Szef MSW podkreślił wagę takich spotkań oraz to, że współpraca i koordynacja działań między sąsiedzkimi krajami jest podstawą stabilności w regionie. Bartłomiej Sienkiewicz już 22 lutego mówił, że Polska jest w stałym kontakcie z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Na początku lutego opracowany został także w MSW kompleksowy plan działania w przypadku, gdyby doszło do masowego napływu uchodźców. Plan zakłada różne warianty działania.

Bartłomiej Sienkiewicz przedstawił również aktualną sytuację dotyczącą polskiej pomocy humanitarnej dla Ukraińców. Minister mówił o liczbie obywateli Ukrainy, którzy leczą się w polskich szpitalach. Aktualnie najwięcej osób hospitalizowanych jest we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Przemyślu. Jak do tej pory 48 Ukraińców złożyło wnioski o nadanie statusu uchodźców.

Mapa serwisu