MSW nagrodzi liderów - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.03.2014

MSW nagrodzi liderów

Autorzy najlepszych kampanii społecznych programu „Razem Bezpieczniej” zostaną dziś nagrodzeni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tytuły Lidera Programu wręczy wiceminister Grzegorz Karpiński. W trakcie konferencji zostanie także przekazana statuetka Przystanku „PaT”, którą odbiorą przedstawiciele miasta organizującego w tym roku akcje. 

Tytuł „Lidera programu Razem bezpieczniej” to wyróżnienie dla najlepszych realizatorów programu, które świadczy o ich aktywnym zaangażowaniu w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Liderem programu „Razem bezpieczniej” może być m.in. osoba fizyczna, prawna albo organizacja pozarządowa.

Podczas konferencji będzie wyświetlony film podsumowujący realizację programu „Razem bezpieczniej”, zostaną także przekazane statuetki Lidera programu. Przedstawiciele miasta-organizatora Przystanku „PaT” w 2014 r. odbiorą statuetkę akcji.

Konferencja podsumowująca realizację programu „Razem bezpieczniej” odbywa się w MSW co roku. Biorą w niej udział przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, a także służb i organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację programu. W tym roku w konferencji wezmą udział m.in. podsekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński, komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Program „Profilaktyka a Ty” („PaT”) jest organizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Przystanek „PaT” to część programu „Profilaktyka a Ty”. Odbywa się raz w roku, w czasie wakacji. Trwa 5 dni, a biorą w nim udział liderzy programu, wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju. Uczestnicy imprezy mogą się spotkać z ludźmi sztuki, artystami i muzykami, którzy promują idee Przystanku. Adresatami akcji są przede wszystkim młodzież i studenci, a jej cel to m.in. tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodych ludzi modę na życie bez nałogów.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem Przystanku jest Komenda Główna Policji. Akcja organizowana jest od 2006 r., od drugiej edycji patronuje jej Minister Spraw Wewnętrznych. W 2007 r. Przystanek „PaT” został wpisany do programu „Razem bezpieczniej”, a od 3 lat jest dofinansowywany z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację programu. Ostatni Przystanek odbył się w Łodzi.

 

Program „Razem bezpieczniej” to:

  • Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców
  • Zapobieganie przestępczości i zachowaniom aspołecznym
  • Poprawa wizerunku Policji w oczach społeczeństwa

W budżecie państwa na lata 2007-2015, w ramach rezerwy celowej, na realizację programu „Razem bezpieczniej” corocznie zabezpieczona jest kwota 3 mln zł. Od 2007 do 2014 roku dofinansowano 339 projektów na kwotę 23 mln 680 tys. zł.

Mapa serwisu