Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.03.2014

Bartłomiej Sienkiewicz o aktualnej sytuacji na Ukrainie


fot. Stefan Maszewski/REPORTER

„Nie wiem na ile ta interwencja wojskowa Rosji na Ukrainie jest odwracalna. Oczywiście w dużej mierze zależy to od reakcji wspólnoty międzynarodowej, a także zależy od tego jakie koszty będzie ponosiła Rosja za kolejne przekroczenia granic” – powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz w „Kropce nad i”.

Bartłomiej Sienkiewicz mówił także o tym w jaki sposób powinna reagować Polska w związku z obecnym kryzysie na Ukrainie. „Naszym zadaniem jest wspomóc Ukrainę, ale z drugiej strony nie doprowadzić do sytuacji, kiedy w tak poważnym kryzysie koszty tego co się dzieje będzie ponosił nasz Kraj(…) My jako rząd polski, musimy pilnować, by Polska nie została sama. Musimy prowadzić politykę wspólnoty europejskiej i transatlantyckiej” -  zaznaczył szef MSW i podkreślił, że obecnie nie ma żadnych sygnałów, które świadczyłyby o zagrożeniu naszych granic.

Podczas rozmowy została poruszona także aktualna sytuacja na Krymie.  „Władza na Ukrainie pochodzi w tej chwili od legalnie wybranego parlamentu i powołała rząd. Ten rząd w imieniu Ukrainy jako suwerennego i niepodzielnego państwa, powinien sprawować władze nad całością kraju. (…)Jeśli dojdzie do sytuacji, w której Rosja w sposób siłowy zajmie Krym i dołączy go do Federacji Rosyjskiej nie ma takiego państwa, który by ten fakt uznały” – stwierdził szef MSW. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że taka sytuacja oznaczałaby kryzys w stosunkach Rosji ze światem, którego koszty dyplomatyczne, gospodarcze i prestiżowe Federacja będzie ponosiła przez lata.  

Mapa serwisu