Kobiety w służbach MSW - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.03.2014

Kobiety w służbach MSW

Pilotki w Straży Granicznej, funkcjonariuszki Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, pirotechniczki w Biurze Ochrony Rządu, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych i zastępów Państwowej Straży Pożarnej - m.in. na takich stanowiskach służą kobiety w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W szeregach czterech służb MSW służy w sumie ponad 19 tys. kobiet-funkcjonariuszek.

Policja

Najwięcej, bo aż 14 tys. 529 kobiet służy w policji. Policjantki stanową niemal 15 proc. wszystkich funkcjonariuszy policji - oznacza to, że co siódmy funkcjonariusz policji w Polsce jest kobietą. Najwięcej kobiet-funkcjonariuszek służy w garnizonie stołecznym (1 tys. 775), śląskim (1 tys. 278) oraz poznańskim (1 tys. 236). Prawie połowa kobiet pracujących w policji ma 3-10-letni staż służby. Panie pracują w policji najczęściej w pionie prewencji (62 proc.) i pionie kryminalnym (33 proc.). Inspektor Irena Doroszkiewicz jest Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji. Dwie policjantki pełnią funkcje zastępców komendantów wojewódzkich policji w Łodzi i w Gorzowie Wielkopolskim. Kierują też komendami policji m.in.: Komendą Rejonową Policji Warszawa V (Bielany, Żoliborz). Jedna kobieta-pilot służy w Zarządzie Lotnictwa Policji, a siedem funkcjonariuszek w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP. W 2013 r. do służby w policji przyjęto 1 tys. 79 nowych funkcjonariuszek.

Straż Graniczna

Spośród wszystkich służb podległych MSW, Straż Graniczna jest formacją, w której procentowo jest najwięcej kobiet. Obecnie w Straży Granicznej służbę pełni 3 tys. 356 kobiet (na ogólną liczbę 14 tys. 350 funkcjonariuszy). Stanowi to 23,4 proc. wszystkich funkcjonariuszy tej formacji. Oznacza to, że niemal co czwarty pogranicznik w Polsce jest kobietą. Najwięcej kobiet wykonuje swoje obowiązki w Nadwiślańskim, Nadbużańskim, Podlaskim i w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Dwie funkcjonariuszki Straży Granicznej pełnią służbę na stanowiskach zastępcy komendanta oddziału (w Nadodrzańskim Oddziale SG oraz w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG), a dziewięć kieruje placówkami SG. Panie w SG są również dowódcami jednostek pływających, pilotami, przewodnikami psów służbowych. Kobiety-funkcjonariuszki służą w Grupach Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, które m.in. podejmują interwencje wobec podróżnych, którzy zagrażają bezpieczeństwu na terenie portów lotniczych i na pokładach samolotów. Wiele funkcjonariuszek Straży Granicznej uprawia wyczynowo sport. Wśród polskich pograniczniczek jest m.in. mistrzyni Europy w karate kyokushin.

Państwowa Straż Pożarna

W Państwowej Straży Pożarnej służy 1 tys. 228 funkcjonariuszek (na ogólną liczbę 30 tys. strażaków). Ze wszystkich czterech służb podległych MSW, procentowy udział kobiet w straży pożarnej jest najmniejszy - funkcjonariuszki stanowią jedynie 4 proc. ogółu funkcjonariuszy PSP. Aż 372 kobiety pełniące służbę w PSP posiada stopień oficerski.  Zdecydowana większość kobiet, bo aż 1 tys. 19, pełni służbę w codziennym rozkładzie czasu służby (8 godzinnym). Najwięcej pań, bo 466, pracuje w pionie logistyki. Jedynie 209 kobiet-funkcjonariuszek Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudniona w zmianowym rozkładzie czasu służby. Pełnienie służby w tym systemie wiąże się m.in. z udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z danych PSP wynika, że 67 funkcjonariuszek PSP bezpośrednio uczestniczy w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Kobiety w PSP pełnią również służbę na stanowiskach kierowniczych - jedna funkcjonariuszka jest dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej (w Bogatyni w woj. dolnośląskim), a dwanaście jest dowódcami zastępów. Największa grupa kobiet w PSP ma 11-15-letni staż służby. W ubiegłym roku do Państwowej Straży Pożarnej przyjęto 25 nowych funkcjonariuszek.

Biuro Ochrony Rządu

W Biurze Ochrony Rządu pierwsze kobiety pojawiły się w latach 50-tych ubiegłego wieku i były im powierzane głównie zadania administracyjne. Natomiast pierwsze funkcjonariuszki w ochronie bezpośredniej pojawiły się w grupach ochronnych premier Hanny Suchockiej. Aktualnie kobiety stanowią 8,6 proc. ogółu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Funkcjonariuszki pełnią obowiązki we wszystkich pionach struktury BOR. Kobiety uczestniczą m.in. w działaniach ochronnych jako pirotechnicy i oficerowie ochrony bezpośredniej, zabezpieczają również miejsca czasowego pobytu osób ochranianych i zapewniają ochronę obiektów oraz placówek dyplomatycznych poza granicami kraju. Wśród funkcjonariuszek BOR są również stewardessy. W ubiegłym roku 175 pań złożyło aplikację do służby w BOR.  

Mapa serwisu