Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.03.2014

„Kibicuję bezpiecznie” – kolejna edycja konkursu

Kibicujące dzieci
fot. Wysocki/REPORTER

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Prace można przesyłać do 4 kwietnia 2014 r. do urzędów wojewódzkich. Wyniki zostaną ogłoszone przez MSW do 9 maja. Minister Bartłomiej Sienkiewicz przeznaczył na nagrody łącznie 120 tys. zł. Środki pochodzą z programu „Razem bezpieczniej”.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Można do niego zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady kulturalnego kibicowania oraz propagujące wiedzę o konsekwencjach niewłaściwego zachowania na stadionach.

W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty. Projekty należy przesyłać na adres właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Spośród nadesłanych prac wojewodowie, wyłonią dwa najlepsze projekty, a następnie prześlą je do MSW. Komisja konkursowa przy MSW wyłoni trzech laureatów. Ogłoszenie wyników planowane jest na 9 maja.

Środki w łącznej wysokości 120 tys. zł zostaną przekazane wojewodom zwycięskich gmin lub powiatów, a następnie ich autorom. Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 60 tys. zł, za drugie miejsce – 40 tys. zł, a za trzecie – 20 tys. zł.

Szczegółowy regulamin konkursu. 

Mapa serwisu