Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.03.2014

MSW w sprawie leczenia obywateli Ukrainy w Polsce

121 Ukraińców rannych podczas starć na Majdanie korzystało z pomocy medycznej organizowanej przez rząd polski (MSZ, MSW, MON, MZ). Pomocą zostały objęte osoby zakwalifikowane przez MSZ lub Straż Graniczną bezpośrednio na polskiej granicy. Leczenie jest realizowane przez wieloprofilowe szpitale MSW, które w przypadku braku możliwości realizacji koniecznych procedur medycznych mogą zlecać je innym placówkom medycznym. Hospitalizowanych jest nadal 57 obywateli Ukrainy. Ich leczenie będzie kontynuowane i finansowane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Od tragicznych wydarzeń w Kijowie minęły już niemal trzy tygodnie i od tego czasu osoby poszkodowane w starciach na Majdanie były sukcesywnie hospitalizowane w polskich szpitalach. W związku z tym, że obecnie obywatele Ukrainy mogą być już bez przeszkód i dodatkowych ryzyk leczeni w ukraińskich placówkach służby zdrowia, koordynatorzy akcji, w tym MSZ, nie zakładają już konieczności przyjmowania nowych pacjentów z Ukrainy.

Środki finansowe za świadczenia zdrowotne oraz transport sanitarny obywateli Ukrainy, którzy zostali do tej pory zakwalifikowani przez MSZ lub MSW na leczenie w Polsce, zostaną przekazane na podstawie wystawionych faktur. Zapłata zostanie dokonana w terminie 30 dni od otrzymania faktury wraz z rozliczeniem. MSW wystąpi o refundację całości kosztów leczenia obywateli Ukrainy z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Minister Spraw Wewnętrznych wystąpił już z pierwszym wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przyznanie środków na ten cel na kwotę 780 tys. zł.

Mapa serwisu