Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.03.2014

Wizyta Koordynatora UE ds. Handlu Ludźmi w Polsce

Spotkanie z Piotrem Stachańczykiem, wiceministrem spraw wewnętrznych i Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi oraz wizyta w ośrodku dla ofiar handlu ludźmi to tylko niektóre z punktów dwudniowej wizyty Myrii Vassiliadou, Koordynatora UE ds. Handlu Ludźmi.

W trakcie wizyty Myria Vassiliadou, Koordynator UE ds. Handlu Ludźmi spotka się także ze przedstawicielami służb resortu spraw wewnętrznych, odpowiedzialnymi za walkę z handlem ludźmi, w tym ze Strażą Graniczną oraz Policją. Ponadto przewidziane są spotkania z ministrem sprawiedliwości oraz zastępcą prokuratora generalnego.

Myria Vassiliadou objęła nowoutworzone stanowisko Koordynatora UE ds. Handlu Ludźmi (DG-Home Affairs) w Komisji Europejskiej w marcu 2011 r.

Koordynator na podstawie przekazywanych przez państwa członkowskie informacji o handlu ludźmi opracowuje wkład do sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie postępów w dziedzinie zwalczania tego procederu. Informacje przekazywane przez kraje członkowskie zawierają m.in. ocenę rezultatów działań służących zwalczaniu handlu ludźmi, w tym dane statystyczne i sprawozdania.

 

Mapa serwisu