Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.03.2014

Nowy, wyremontowany budynek mysłowickiej policji

Policjanci z Mysłowic mają nową siedzibę. 21 marca otwarto nowoczesny budynek Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Remont dotychczasowej komendy został sfinansowany ze środków pochodzących m.in. z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, w wysokości ponad 1 mln 285 tys. zł. W otwarciu komendy wzięli udział Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju oraz Grzegorz Karpiński podsekretarz stanu w MSW.

„Wczoraj zespół ds. standaryzacji zaakceptował kolejnych 141 inwestycji w całym kraju. Z tego komenda śląska otrzyma i najwięcej środków i najwięcej zadań" - powiedział Grzegorz Karpiński podczas uroczystości otwarcia komendy miejskiej policji w Mysłowicach.„Druga istotna informacja to to, że w ciągu tych najbliższych dwóch lat planujemy wydać 700 mln zł - to są środki nie tylko na to, żeby w całym kraju obywatele mogli wiedzieć, że tak wygląda komisariat. Podstawowym celem tego programu jest to, żeby funkcjonariusze, którzy wykonują ciężką pracę, dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny, mogli poczuć, że ich praca jest doceniana" - dodał.

Rząd podjął decyzję o programie nie tylko żeby funkcjonariuszom pracowało się lepiej, ale też żeby Polacy czuli się bezpieczniej.


Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju

W ramach prac wyremontowano pomieszczenia biurowe, wykonano remont elewacji zewnętrznej, zmodernizowano przestrzeń pod kątem adaptacji nowych pomieszczeń, wyremontowano dotychczasowe garaże i dobudowano kilka nowych stanowisk garażowych. Komenda została wyposażona również w nowe meble, urządzenia biurowe oraz systemy łączności. Na prawie 950 m2 powierzchni biurowej pracuje 164 policjantów i 20 pracowników cywilnych.

Prace remontowo – modernizacyjne trwały od połowy 2011 r. do 2013 r.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 11 mln 400 tys. zł. Modernizacja obiektu została sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, a także z Programu Modernizacji Policji oraz z Urzędu Miasta Mysłowice.

Podczas uroczystości policjanci z Mysłowic otrzymali od władz miasta dwa radiowozy.

W otwarciu zmodernizowanej komendy wzięli udział także m.in. nadinsp. Wojciech Olbryś, zastępca komendanta głównego policji, nadinsp. Krzysztof Jarosz, śląski komendant wojewódzki policji, a także włodarze miasta Mysłowice.

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach znajduje się przy ul. Starokościelnej 2.

***

Program standaryzacji jest jednym z priorytetów rządu na najbliższe lata. Intencją działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest polepszenie warunków obsługi obywateli, a także stworzenie ujednoliconego standardu komend i komisariatów w tym zakresie. W ramach trzyletniego programu na lata 2013-2015 na standaryzację i modernizację komend w całej Polsce przeznaczono 1 mld zł. Tylko w 2014 r. powstanie 27 komend policji, a w 31 przeprowadzone zostaną generalne remonty.  

Mapa serwisu