Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.03.2014

Otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli

Komenda Powiatowa w Nowej Soli - to kolejny budynek oddany do użytku w ramach środków pochodzących z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Komenda jest dostosowana do nowych standardów i wyposażona w nowoczesne pomieszczenie dla służb dyżurnych oraz recepcję do obsługi obywateli. 

W nowej siedzibie znalazły się przestronne pomieszczenia biurowe oraz komfortowy punkt obsługi interesantów. W budynku są również pomieszczenia pierwszego kontaktu, archiwa i pracownie kryminalistyczne. W nowej komendzie są pokoje przesłuchań oraz „niebieski pokój” dla dzieci, w którym możliwa będzie rozmowa z najmłodszymi świadkami przestępstw. Osobne pomieszczenia przeznaczono na łączność i kancelarię tajną. Już niebawem nowosolscy policjanci będą mieli do dyspozycji skomputeryzowaną strzelnicę i siłownię. Do dyspozycji policjantów są także przestronne garaże. Na terenie nowego obiektu znalazły się kojce dla psów o wysokim standardzie wraz ze specjalnym torem szkoleniowym. Obecnie wszystkie pomieszczenia zostały wyposażane w nowy sprzęt i meble.

Budowa komendy rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku i została zakończona w lutym 2014 roku.

Całkowity koszt inwestycji został pokryty z środków własnych Policji i wyniósł ponad 21 mln zł.

W nowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli będzie pracowało 140 policjantów oraz 24 pracowników cywilnych.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli znajduje się przy ul. Północnej 2.

Mapa serwisu