Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.03.2014

Źródło – bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych

Źródło - szybki, prosty i bezpieczny program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych.  Aplikacja ta zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim podmiotom korzystającym od przyszłego roku z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).

Czym jest program pl.ID oraz SRP?

Program pl.ID to kontynuacja wieloletnich działań, których celem jest modernizacja systemów informatycznych, w których prowadzone były rejestry PESEL oraz dowodów osobistych. Podstawowy zakres programu obejmuje przebudowę dotychczasowych rejestrów publicznych w Polsce. W efekcie powstaje w pełni zintegrowany, referencyjny i nowoczesny System Rejestrów Państwowych. Nowy system to poprawa jakości danych, ułatwienie ich obiegu pomiędzy podmiotami uprawnionymi oraz diametralne podniesienie wygody korzystania z danych zarówno przez urzędników jak i obywateli. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki swoim zabezpieczeniom zmniejszy się ryzyko nieuprawnionego wykorzystania zawartych w nim informacji.

Na każdym etapie prac projektowych przy tworzeniu ŹRÓDŁA blisko współpracowano z przedstawicielami użytkowników końcowych wszystkich modułów. Dzięki temu już wkrótce zostanie zaprezentowana w pełni działająca aplikacja „uszytą na miarę” potrzeb osób obsługujących rejestr PESEL, dowody osobiste, rejestry stanu cywilnego, Centralny Rejestr Sprzeciwów oraz System Odznaczeń Państwowych.

ŹRÓDŁO – racjonalne podejście

Głównym założeniem programu pl.ID realizowanego przez COI na rzecz MSW była racjonalizacja infrastruktury oraz kosztów utrzymania całego systemu wdrożona bez uszczerbku na jego bezpieczeństwie. W efekcie nowa aplikacja umożliwiająca dostęp do SRP nie będzie wymagała utrzymywania specjalistycznego sprzętu w gminach, a do jej użycia wystarczy jedynie:

  • komputer wraz z systemem operacyjnym oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,
  • czytnik kart kryptograficznych,
  • urządzenia peryferyjne takie jak drukarka czy skaner

Warto podkreślić, że gminy nie będą zmuszone kupować sprzętu niezbędnego do korzystania ze ŹRÓDŁA, gdyż został on już dostarczony w ramach projektu „pl.ID – polska ID karta”.

ŹRÓDŁO – otwórz, kliknij, załatw sprawę

Bezpłatna aplikacja ŹRÓDŁO została stworzona z myślą o uproszczeniu pracy na rejestrach państwowych. W efekcie aplikacja ta zapewni:

  • Dostęp do danych w trybie online, gwarantujący pełną referencyjność danych oraz zgodność z aktualnym stanem.
  • Kontekstowość - w zależności od uprawnień, którymi dysponuje urzędnik, widoczne będą jedynie opcje edycji niezbędne do realizacji jego zadań. W efekcie jedna, uniwersalna aplikacja automatycznie dostosuje zakres prezentowanych informacji do konkretnego użytkownika.
  • Inteligentne formularze, które w oparciu o dostępne w systemie dane, same się uzupełnią (np. w oparciu o certyfikat indywidualny dla każdego użytkownika system samodzielnie wstawi autora zmiany oraz urząd, który on reprezentuje).
  • Automatyczna weryfikacji danych zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu w polach wypełnianych przez użytkownika (np. w przypadku niewłaściwej długości numeru PESEL).
  • Słowniki podpowiadające prawidłową pisownię np. miejscowości.
  • Informacje graficzne mające na celu zwrócenie uwagi na kluczowe dla realizacji zadań informacje o osobie (np. kir przy numerze PESEL osoby, która widnieje w systemie jako zmarła).
  • Raporty i zestawienia umożliwiające zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia statystyk i podsumowań oraz wykonywania innych czynności zleconych JST (np. generowania listy mieszkańców na potrzeby tworzenia list wyborczych).

Harmonogram prac

W lipcu tego roku rusza cykl szkoleń z obsługi Źródła. Wtedy też urzędnicy uzyskają dostęp do wersji szkoleniowej Źródła i będą mogli uczyć się obsługi docelowej aplikacji w praktyce. Równocześnie odbywać się będą testy zewnętrzne mające na celu sprawdzenie działania systemu. Z dniem 1 stycznia 2015 roku Systemu Rejestrów Państwowych zostanie uruchomiony.

Dodatkowe informacje o ŹRÓDLE

Aby uzyskać więcej informacji o samym ŹRÓDLE, jego możliwościach i wymaganiach technicznych, jak również o systemie szkoleń dla użytkowników mających po 1 stycznia 2015 roku obsługiwać System Rejestrów Państwowych, zapraszamy na stronę www.obywatel.gov.pl.

Mapa serwisu