Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.04.2014

74. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Hołd pomordowanym policjantom oddali przedstawiciele władz państwowych, kierownictwo KGP oraz członkowie stowarzyszeń i rodzin policyjnych.

7 kwietnia 2014 r. o godzinie 12.00 przed gmachem Komendy Głównej Policji rozpoczęły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach udział wzięli Minister Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz, Podsekretarz Stanu MSW, Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński ze swoim zastępcą nadinsp. Krzysztofem Gajewskim oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, a także członkowie stowarzyszeń i rodzin policyjnych.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, odegrany został Hymn Narodowy, a przed Obeliskiem zapalono Znicz Pamięci.

Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński powitał zgromadzonych na uroczystości. Głos zabrał też Minister Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz.

W trakcie uroczystości Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", Michał Wykowski wręczył Medalion Pamięci "Pieta Miednoje 1940" prof. Andrzejowi Kunertowi, Sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W intencji poległych i pomordowanych policjantów modlitwę odmówił biskup polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz Policji, ks. bp Józef Guzdek, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, ks. Andrzej Bołbot oraz kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. mjr Tomasz Wigłasz.

/źródło: Policja.pl/

Mapa serwisu