Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.04.2014

Największe od lat ćwiczenia służb MSW

Ćwiczenie

23 kwietnia na pograniczu województw świętokrzyskiego i mazowieckiego rozpoczną się największe w Polsce ćwiczenia służb MSW. Ich celem jest sprawdzenie działania poszczególnych formacji w ekstremalnych sytuacjach.

„Tworzymy scenariusz ćwiczeń dotyczący incydentów granicznych jak i incydentów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa w zakresie katastrof i poważnych wypadków. Chcemy zobaczyć jak służby są w stanie kooperować i radzić sobie z różnymi sytuacjami” – powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz podczas konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. To właśnie w województwie świętokrzyskim zostanie powołany jeden z dwóch sztabów kryzysowych w związku z ćwiczeniem.

W ćwiczeniu weźmie udział niemal 2 tys. funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.  Sprawdzona zostanie koordynacja poszczególnych służb, kwestie łączności i logistyki.  Weryfikacji poddany będzie także przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach tj. od podejmowania do realizacji decyzji.  Scenariusz ćwiczenia nie jest znany wszystkim uczestnikom. Zadania, które będą realizowane przez służby mają być dla nich zaskoczeniem.

„Granice są teraz stabilne i bezpieczne, ale musimy być przygotowani na bardziej dramatyczne warianty. Chcemy przetestować pewną wewnętrzną odporność państwa polskiego na sytuacje ekstremalne” – powiedział na temat ćwiczeń Bartłomiej Sienkiewicz.

Ćwiczenie rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa do 25 kwietnia. 

Ćwiczenia MSW

Mapa serwisu