Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.04.2014

"Granice są stabilne i bezpieczne", PAP, 14.04.2014 r.

Bartłomiej Sienkiewicz

fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER

- Granice są stabilne i bezpieczne. Teraz musimy, jak każdy przewidujący rząd, być przygotowani także na  bardziej dramatyczne warianty. Chcemy przetestować wewnętrzną odporność państwa polskiego na sytuacje nadzwyczajne – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Polskiej Agencji Prasowej Bartłomiej Sienkiewicz, zapowiadając przy tym kwietniowe ćwiczenia służb mundurowych. Szef MSW po raz kolejny przypomniał również, że Polska nie jest stroną w konflikcie między Ukrainą a Rosją.

Bartłomiej Sienkiewicz podczas rozmowy z dziennikarzami PAP, Patrycją Rojek-Sochą oraz Grzegorzem Dyjakiem wskazał, że wydarzenia, które mają miejsce na Ukrainie, są dla naszego kraju realnym zagrożeniem. Zaznaczył jednak, że Polska nie jest bezpośrednim uczestnikiem konfliktu. – To, co się udaje polskiemu rządowi, to taka spokojna ścieżka, gdzie z jednej strony jesteśmy częścią wspólnoty zachodniej i nie zostajemy sami wobec tego, co się dzieje u polskich granic, a z drugiej jesteśmy w stanie stanowczo wyrażać swoje stanowisko – powiedział szef MSW. 

Minister zapewnił, że Polska ma przygotowane warianty dotyczące potencjalnego napływu uchodźców. Dodatkowo przeszkolone zostaną polskie służby. – Chcemy przetestować wewnętrzną odporność państwa polskiego na sytuacje nadzwyczajne. 23-25 kwietnia w centralnej części Polski, na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, odbędą się ćwiczenia służb mundurowych MSW – PSP, Policji, Straży Granicznej – zapowiedział minister. Ćwiczenia mają na celu przeszkolenie i sprawdzenie funkcjonariuszy w sytuacji „maksymalnie zbliżonej do realnej”.

W rozmowie z dziennikarzami PAP-u poruszono także kwestię przeniesienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pod nadzór MSW. – Podporządkowanie RCB spowoduje przywrócenie resortowi kluczowemu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, jego zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych – wskazał Bartłomiej Sienkiewicz. Dodał, że będzie wnioskował, by na czele RCB stanął nadbrygadier Janusz Skulich, dotychczasowy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podporządkowanie RCB spowoduje przywrócenie resortowi kluczowemu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, jego zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych

Bartomiej Sienkiewicz 
 

Szef MSW zapowiedział również, że 7 maja do parlamentu trafią projekty ustaw o ABW i AW. – Ta reforma zakłada większą integrację służb mundurowych z całym pionem ministerstwa obrony i siłami zbrojnymi – ocenia Bartłomiej Sienkiewicz. Wskazuje przy tym, że zmiany pozwolą „uporządkować i wskazać ministra obrony narodowej, jako jedynego nadzorcę i dysponenta służb, które pracują na rzecz sił zbrojnych RP”.

Na zarzuty, że po zmianach kompetencje ABW i policji mogą być zbieżne, minister odpowiada, że reforma unormuje również i te kwestie. Zapowiada, że ABW nie będzie zajmowała się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, ściganiem przestępstw narkotykowych i korupcyjnych. Do jej zadań będą należały zagadnienia kontrwywiadowcze, antyterrorystyczne oraz ochrona informacji niejawnych. Najpoważniejszymi przestępstwami zajmie się – wzmocnione i wyodrębnione jako osobny organ policyjny – CBŚ.

Odnosząc się do uprawnień służb specjalnych w zakresie m.in. dostępu do bilingów, minister ocenił, że to konflikt między dwoma wartościami: bezpieczeństwem a wolnością. – To jest pytanie o to, czy chcemy, by nasze dzieci były bezpieczne, czy chcemy mieć poczucie, komfort prywatności – powiedział dziennikarzom PAP.

To jest pytanie o to, czy chcemy, by nasze dzieci były bezpieczne, czy chcemy mieć poczucie, komfort prywatności

Bartłomiej Sienkiewicz 

W rozmowie poruszono również temat projektu ustawy o monitoringu. Szef MSW  wyjaśnił, że jest w fazie konsultacji. Wskazał, że nieuregulowane do tej pory kwestie wzbudzają wiele wątpliwości na przykład organizacji pozarządowych. Szczególnie, jeśli chodzi o granice przestrzeni publicznej oraz dostępu służb do monitoringu na terenie prywatnym. Odniósł się także do pomysłu rejestrowania policyjnych interwencji. Przyznał, że policja jest często niesłusznie oskarżana o działania, których się nie dopuściła. – Niestety, jak zawsze w tego typu rozwiązaniach, jest też ciemna strona – kwestia przechowywania tych filmów, dostępu do nich, a także to, że jednak wchodzi się w życie prywatne kogoś, nagrywając go kamerą – wyjaśnił minister. Zapewnił przy tym, że propozycja Komendy Głównej Policji zostanie dokładnie przeanalizowana.

Cały wywiad można przeczytać tutaj

Mapa serwisu