Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.04.2014

Narada służbowa kadry kierowniczej policji

Logo policja
fot. DAMIAN KLAMKA/Eastnews

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się 2 dniowa narada służbowa kadry kierowniczej Policji. - Uznaję miniony rok za udany. Świadczy o tym m.in. wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków, a to najważniejsza ocena pracy Policji – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz. W spotkaniu oprócz szefa MSW brali udział Grzegorz Karpiński, Podsekretarz Stanu w MSW,  nadinsp. Marek Działoszyński Komendant Główny Policji oraz zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, komendanci szkół Policji oraz komendanci miejscy, powiatowi i rejonowi.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że w nadchodzącym roku nastąpi intensyfikacja szkoleń dla policjantów – Mamy obowiązek sprawnie i efektywnie wydawać pieniądze podatników. Stawiamy sobie zadania na czas pokoju, ale musimy pamiętać, że tuż za naszą wschodnią granicą jest największy od 23 lat kryzys.  – powiedział szef MSW

Bartłomiej Sienkiewicz przypomniał także, że to służby podległe MSW, w tym Policja są pierwsza linią jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa i stabilność społeczną.

Mamy obowiązek sprawnie i efektywnie wydawać pieniądze podatników. Stawiamy sobie zadania na czas pokoju, ale musimy pamiętać, że tuż za naszą wschodnią granicą jest największy od 23 lat kryzys.

Bartłomiej Sienkiewicz

 

W pierwszym dniu narady m.in. oceniono efektywność działań służb prewencyjnych, kryminalnych i logistycznych. Wskazano na rosnące wskaźniki poczucia bezpieczeństwa w kraju oraz rysujące się perspektywy poprawy infrastruktury polskiej Policji. Sporo miejsca poświęcono bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz realizacji projektów teleinformatycznych w Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński w trakcie swego wystąpienia wskazywał priorytety działań Policji na rok 2014 oraz odnosił się do wyników efektywność działań Policji w roku ubiegłym. W trakcie spotkania m.in. omawiano wdrażanie procedur w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwalczania przestępczości grup pseudokibiców, dyskutowano zagadnienia związane z alarmami przeciwbombowymi, operacjami specjalnymi, techniką kryminalistyczną, analizując te zjawiska oraz wskazując kierunki działań policyjnych odnoszących się do tych zagrożeń. Zwracano uwagę na działania z zakresu komunikacji społecznej, kreowania wizerunku Policji, także roli mediów w tym zakresie. Podkreślano istotną rolę szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, wskazując zależność pomiędzy wysoką jakością szkoleń a efektywnością wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy.

W trakcie dyskusji ze ścisłym kierownictwem polskiej Policji komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi omówili najistotniejsze sprawy i obszary dotyczące bezpośrednio kierowania podległymi im jednostkami organizacyjnymi.

Po spotkaniu uczestnicy narady zwiedzili obiekty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze – nowoczesny budynek dydaktyczny skupiający szereg pracowni i laboratoriów policyjnych. Uczestnicy zwiedzili także Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych oraz kompleks strzelnic WSPol.

/źródło: Policja.pl/

Mapa serwisu