Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.05.2014

Błyskawiczna utrata prawa jazdy za nadmierną prędkość

 

Nadmierna prędkość
fot. Wojciech Strozyk/REPORTER
 

Zabranie prawa jazdy kierowcom, którzy znacząco przekroczą prędkość oraz czasowe zatrzymywanie prawa jazdy lub cofnięcie uprawnienia w przypadkach przewożenia w pojeździe osób w nadmiernej liczbie – to główne założenia regulacji, nad którymi pracuje MSW. 

Odebrania prawa jazdy najbardziej powinni obawiać się ci kierowcy, którzy znacząco przekroczą dozwoloną prędkość. Policyjne dane wskazują, że większość wypadków jest spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze czy do obowiązujących przepisów. Chodzi też o zatrzymanie prawa jazdy w momencie, gdy kierowca jedzie zdecydowanie za szybko, po to, by przerwać jego dalszą jazdę i aby przestał on stanowić zagrożenie na drodze.

MSW proponuje, by osobom, które przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym, odbierać uprawnienia do prowadzenia pojazdami na trzy miesiące. Takie rozwiązanie byłoby zupełnie nowe w polskich przepisach. Z powodzeniem stosują go już jednak inne kraje UE, w tym. m.in. Belgia, Dania, Portugalia, Holandia, Francja.

MSW sugeruje także czasowe zatrzymywanie prawa jazdy lub cofnięcie uprawnienia w przypadkach przewożenia w pojeździe osób w nadmiernej liczbie. Konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie potwierdzają przypadki szczególnie tragicznych wypadków drogowych. 

Starania o poprawę bezpieczeństwa na drogach to jeden z priorytetów MSW. We wszystkich komendach wojewódzkich została uzupełniona liczba etatów wydziałów ruchu drogowego, tak aby 10 proc. funkcjonariuszy w terenie było dedykowanych do działań prewencyjnych na drogach. W 2013 r. w porównaniu do 2012 r. liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach zmniejszyła się o 8 proc.  

Mapa serwisu