Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 14.05.2014

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych w Sopocie

fot. Antoni Ciejpa MOSG

Ochrona zewnętrznych granic lądowych UE oraz wyzwania, jakie stoją przed krajowymi systemami migracyjnymi i porządkiem publicznym to niektóre z tematów Ministerialnego Forum państw członkowskich obszaru Schengen z zewnętrzną granicą lądową. W spotkaniu wzięło udział ośmiu ministrów spraw wewnętrznych oraz Szef unijnej agencji Frontex. Spotkanie odbywało się od 13 do 14 maja w Sopocie.

Podczas dwudniowego spotkania ministrowie spraw wewnętrznych omówili kwestie wyzwań migracyjnych, jakie stawia przed nimi rozwój wydarzeń na Ukrainie. Ministrowie wymienili się również informacjami na temat krajowych działań podejmowanych na wypadek zwiększonego napływu imigrantów na terytoria państw Forum.

Ponadto omówiono współpracę z państwami trzecimi w zakresie wymiany informacji i wspólnych analiz ryzyka, a także kwestię unijnych standardów kontroli granicznych na zewnętrznych granicach lądowych.

Pierwszego dnia Forum ministrowie spraw wewnętrznych mieli okazję obserwować, zorganizowane na wodach Zatoki Gdańskiej, ćwiczenia Straży Granicznej. W ćwiczeniach wykorzystano jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w tym m.in. jednostkę patrolową, pościgową, łódź bojową, jacht oraz samolot i śmigłowiec. Funkcjonariusze zaprezentowali działania i procedury, jakie obowiązują podczas zatrzymania do kontroli jednostki niereagującej na sygnały wydawane przez Straż Graniczną. W ćwiczeniach wykorzystano jacht, na który nastąpił abordaż specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG, czyli pododdziału przygotowanego do prowadzenia działań specjalnych na wodzie, lądzie i w powietrzu.

W tej grupie znajdują się płetwonurkowie, którzy również wzięli udział w ćwiczeniach. Obok nich w działaniach uczestniczyli funkcjonariusze grup kontrolnych jednostek pływających MOSG.

Drugiego dnia Forum ministrowie spraw wewnętrznych byli z wizytą na przejściu granicznym w Grzechotkach. Była to okazja, aby zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje mały ruch graniczny.

Podczas briefingu na polsko-rosyjskim przejściu granicznym Piotr Stachańczyk, wiceminister spraw wewnętrznych podkreślił, że granica z Obwodem Kaliningradzkim jest szczelna i jest przedmiotem dużej troski. Dodał, że standard zabezpieczenia jest wysoko oceniany przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Odcinek granicy z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki) ochrania Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, w którym w 11 placówkach (PSG: Braniewo, Barciany, Bezledy, Gołdap, Dubeninki, Górowo Iławeckie, Sępopol, Olsztyn, Grzechotki, Banie Mazurskie, Węgorzewo) i komendzie oddziału pełni służbę łącznie 1 tys. 312 funkcjonariuszy.

Odcinek polsko-rosyjskiej granicy ma długość 198,7 km. Funkcjonuje na nim 8 przejść granicznych, w tym 4 drogowe (Gronowo, Bezledy, Gołdap, Grzechotki), 3 kolejowe (2 czynne – Braniewo, Barciany i 1 nieczynne – Głomno) oraz 1 lotnicze, na którym odprawy są wstrzymane (Szymany).

Spotkanie, które odbyło się w Sopocie jest drugim spotkaniem Ministerialnego Forum państw członkowskich obszaru Schengen z zewnętrzną granicą lądową. Forum ustanowiono we wrześniu 2013 roku z inicjatywy Finlandii i Polski, przez ministrów spraw wewnętrznych Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski i Słowacji. Forum powstało przede wszystkim po to, aby głos państw z zewnętrzną granicą lądową stał się lepiej słyszalny w dyskusjach w Unii Eurpejskiej, a także by zacieśniać regionalną współpracę z zakresu zarządzania migracją i granicami oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

W pracach Forum biorą udział także Norwegia, Węgry oraz, nie będąca jeszcze członkiem strefy Schengen, ale chroniąca zewnętrzną granicę UE, Rumunia. W spotkaniu zorganizwanym w Sopocie uczestniczył również Szef unijnej Agencji Frontex, odpowiedzialnej za współpracę operacyjną na granicach zewnętrznych w wymiarze europejskim.

W spotkaniu, które odbyło się w Sopocie uczestniczyli: Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Hanno Pevkur, minister spraw wewnętrznych Estonii; Dailis Alfonsas Barakauskas, minister spraw wewnętrznych Litwy; Andrei Nahkala, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Finlandii; Ingūna Aire, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Łotwy; Hans J Røsjorde, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Porządku Publicznego Norwegii; László Felkai, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Węgier; Bogdan  Tohăneanu, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rumunii; Ilkka Laitinen, szef Frontex-u.  

Następne spotkanie Ministerialnego Forum państw członkowskich obszaru Schengen z zewnętrzną granicą lądową odbędzie się w Estonii. 

  • fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  • fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  • fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  • fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  • fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  • fot. Antoni Ciejpa MOSG
  • fot. Antoni Ciejpa MOSG
  • fot. Antoni Ciejpa MOSG

Mapa serwisu