Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.05.2014

16 maja - święto Straży Granicznej

Codziennie dbają, by nasz kraj był bezpieczny. Strzegą granic, zwalczają nielegalną migrację i przestępczość z udziałem cudzoziemców. Strażnicy graniczni, bo o nich mowa, dziś mają swoje święto. 

Co roku 16 maja swoje święto obchodzi Straż Graniczna. Służba została powołana ustawą z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, która określa jej obowiązki i zadania.

Do podstawowych i najważniejszych należą ochrona nienaruszalności granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym. 

Katalog zadań Straż Granicznej dynamicznie zmieniał się jednak na przestrzeni lat. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a potem do Strefy Schengen Straż Graniczna zyskała nowe uprawnienia i zmieniła swoje struktury, uzyskując charakter służby graniczno-migracyjnej.

Dziś w strukturze SG znajduje się 8 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląsko-Malopolski, Nadodrzański i Nadwiślański), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu) oraz ośrodek wsparcia Straży Granicznej (w Nowym Sączu). W szeregach SG pełni służbę 14340 funkcjonariuszy, w tym 3402 kobiet, a zatrudnionych jest 3482 pracowników cywilnych.

Strażnicy ochraniają granicę lądową RP o długości ponad 3,5 tysiąca km, a  odprawy graniczne prowadzą na 70 przejściach granicznych: 18 drogowych, 14 kolejowych, 1 rzecznym, 18 morskich i 19 lotniczych.

Średnia liczba odprawianych osób dziennie w 2013 roku wyniosła 115 tysięcy. (SG, MSW)

Straż Graniczna

Straż Graniczna
 

Mapa serwisu