Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 17.05.2014

Bartłomiej Sienkiewicz po posiedzeniu RZZK – „Jutro przejście fali powodziowej w okolicach Sandomierza”


fot. Adam Guz/REPORTER

Służby koncertują się w okolicach Sandomierza. Strażacy, policjanci i wojsko – łącznie ponad 1000 osób - będą brali udział w operacji zabezpieczającej, w związku z przejściem fali powodziowej.

„Jutro we wczesnych godzinach rannych będziemy mieć ostateczne dane modelowane przez IMGW dotyczące wysokości fali i czasu jej przejścia. Spodziewamy się w okolicach środkowego biegu Wisły stanów podkrytycznych. Zarządziliśmy operację zabezpieczenia, która dzisiaj w nocy ruszyła pełną parą” – powiedział po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Służby są w gotowości

W jutrzejszej operacji zabezpieczającej, w okolicach Sandomierza będzie brało udział ponad 1000 osób. Będą to zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej, kilkuset policjantów, jak i wojsko. Wykorzystywane będą również helikoptery. Służby mają być w pełnej gotowości jutro o godz. 7:00. Bartłomiej Sienkiewicz poinformował także, że zostały powołane specjalne grupy monitorujące stan wałów przeciwpowodziowych oraz poziom wód, tak aby reakcja służb na zmieniającą się sytuację była dynamiczna i skuteczna. Na posiedzeniu RZZK wojewodowie przedstawili także informacje w zakresie zabezpieczenia ludności oraz dobytków.

Szefem operacji został gen. Marek Kowalski, zastępca komendanta głównego PSP. Wiceszef PSP będzie dowodził działaniami służb bezpośrednio na miejscu. Spodziewany czas przejścia fali to godziny wieczorne w niedzielę.

Trzy fale powodziowe

„Na Wiśle w tej chwili mamy do czynienia z dwoma falami powodziowymi i trzecią spodziewaną. Ta – nazwijmy ją krakowską – jest niewielka i Kraków jest bezpieczny.” – powiedział szef MSW. Druga fala – której wysokość będzie najwyższa - aktualnie jest powyżej Krakowa i w związku z jej przejściem przygotowywana jest jutrzejsza operacja zabezpieczająca. Bartłomiej Sienkiewicz poinformował również, że uformuje się trzecia fala, która według prognoz będzie słabsza. Jak na razie jest za wcześnie, aby mówić o jej wysokości, ale jak poinformował szef MSW na pewno będzie ona niższa od dwóch poprzednich.

Mapa serwisu