Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.06.2014

32,5 mln zł dla Związku Ochotniczego Straży Pożarnych

fot. Tadeusz Koniarz/REPORTER
fot. Tadeusz Koniarz/REPORTER

32,5 mln zł – taką dotację otrzyma od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przekazane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania strażackiego, a także szkolenia oraz działania profilaktyczne.

Dotacja zostanie przekazania także na:

  • organizację turniejów wiedzy pożarniczej,
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
  • organizację zawodów sportowo - pożarniczych,
  • organizację szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • współudział w organizacji budowy i remontów remiz ochotniczych straży,
  • zakup samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu ratownictwa technicznego.


Środki finansowe zostały przekazane na podstawie podpisanej 27 maja umowy zlecenia zadania publicznego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” na 2014 r.

W 2013 r. na ten sam cel, Minister Spraw Wewnętrznych przeznaczył 31 247 000 zł.

***
Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.

Mapa serwisu