Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.06.2014

Program Standaryzacji – kolejne inwestycje i remonty

W ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji rozstrzygnięto do tej pory 363 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 362 505 705 zł,  w tym 151 przetargów na inwestycje o wartości 257 409 837 zł oraz 212 przetargów na remonty jednostek policji na łączną kwotę 105 095 868 zł.

W ramach Programu Standaryzacji wybudowano lub zmodernizowano do tej pory 86 obiektów policyjnych.

Nowe siedziby powstały m.in. dla komend powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Szczecinku, Nowej Soli i Łęcznej oraz komisariatów w Lublinie (VII KP), Jabłonnej, Głogówku, Dobrodzieniu, Jedliczu, Jasienicy i Skoczowie.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest komendant główny policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

Mapa serwisu