Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.06.2014

CBOS: Większość z nas uważa, że Polska jest bezpiecznym krajem

Aż 70 proc. z nas uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – wynika z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Publicznej. 

Przekonanie to umocniło się w ciągu ostatniego roku – odsetek deklarujących, że Polska jest krajem bezpiecznym, wzrósł o 6 punktów procentowych (z 64 proc. do 70 proc.). Dla porównania w 1993 r. zaledwie 26 proc. Polaków uważało, że nasz kraj jest bezpieczny, a 10 lat temu odsetek ten wynosił 33 proc.

Od kilku lat na stabilnym i bardzo wysokim poziomie – najwyższym od końca lat osiemdziesiątych – utrzymują się oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Obecnie dziewięciu na dziesięciu ankietowanych (90%) deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. 10 lat temu ten odsetek wynosił. 75 proc.

***

Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (287) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3–9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Mapa serwisu