Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.06.2014

Współpraca Polski z Obwodem Kaliningradzkim

- Będziemy rozwijać przejście graniczne w Grzechotkach - zapowiedział wiceszef MSW Piotr Stachańczyk podczas XIV posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Podczas dwudniowych obrad strony rozmawiały m.in. o rozwoju małego ruchu granicznego i poprawie infrastruktury przejść granicznych oraz zapobieganiu przestępczości w rejonach przygranicznych. Poruszono również zagadnienia związane z rozbudową przejścia Grzechotki-Mamonowo II oraz możliwość rozszerzenia współpracy służb ratowniczych obu krajów, w tym kwestię aktualizacji Umowy między Rządem RP i Rządem FR o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków.

W obradach wzięli udział m.in.: sekretarz stanu w MSW Piotr Stachańczyk, gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej Nikolay Tsukanov, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz placówek dyplomatycznych obu krajów.

Prace Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej są prowadzone w kilku grupach roboczych m.in.: do spraw przejść granicznych, ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, walki z przestępczością, samorządu terytorialnego.

Wiceszef MSW Piotr Stachańczyk zapowiedział, że przejście graniczne w Grzechotkach będzie rozwijane. - Planujemy inwestycje, które zwiększą liczbę pasów przejazdowych w obu kierunkach. Poinformowałam również stronę rosyjską, że strona polska będzie kontynuowała prace i zmierzała do zakończenia inwestycji w Gołdapi - powiedział wiceminister P. Stachańczyk.

Z kolei gubernator Obwodu Kaliningradzkiego FR Nikolay Tsukanov podkreślił, że z punktu widzenia rozwoju małego ruchu granicznego bardzo ważne są inwestycje w infrastrukturę drogową. - Budowa drogi z Gołdapi do Gusiewa pozwoliłaby na uruchomienie towarowego przejścia w Gołdapi. Mamy nadzieję, że przystąpimy do tego jeszcze w tym roku. Niezbędna jest też obwodnica Gusiewa, której zakończenie planujemy w 2015 r. - powiedział gubernator N. Tsukanov.

Ruch graniczny na granicy z Federacją Rosyjską w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 wzrósł o prawie 52 proc., przy czym większy wzrost dotyczy cudzoziemców (ponad 62 proc.) niż obywateli RP (prawie 42 proc.). W 2012 r. granicę polsko-rosyjską przekroczyło 4 mln 73 tys. osób, natomiast w 2013 r. już 6 mln 188 tys. osób.

Podczas spotkania zapoznano się z działaniami realizowanymi przez obie strony w celu zwalczania przestępczości transgranicznej. Omówiono również zagadnienia związane z realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz wysłuchano informacji na temat stanu prac nad przygotowaniem polsko-rosyjskiego programu dla obszarów przygranicznych na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie zorganizowano w dniach 10-11 czerwca w Gołdapi. Zakończyło je podpisanie wspólnego protokołu przez przewodniczących delegacji. Kolejne XV posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady odbędzie się w 2015 r. na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego FR.

Mapa serwisu