Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.07.2014

Praktyki dla najlepszych w MSW

na zdjęciu studenci podczas zajęć

Studenci polskich oraz zagranicznych uczelni, którzy wyróżnili się podczas bezpłatnych staży w MSW, rozpoczęli właśnie płatne praktyki w naszym Ministerstwie. W projekcie wezmą udział zarówno polscy studenci uczelni zagranicznych wyłonieni w trakcie organizowanych na początku roku wizyt studyjnych, a także grupa studentów polskich uczelni, którzy otrzymali najwyższe oceny podczas praktyk w MSW w 2013 r.

Jesienią 2013 r. z inicjatywy Bartłomieja Sienkiewicza uruchomiony został program „Wizyta studyjna” skierowany do polskich studentów z uczelni zagranicznych. W styczniu oraz lutym do MSW przyjechała pierwsza grupa praktykantów, która odbyła w MSW tzw. „wizytę studyjną”. Była to bezpłatna praktyka podczas której studenci z zagranicznych uczelni poznali specyfikę pracy w Ministerstwie, biorąc udział w spotkaniach z pracownikami MSW i realizując przydzielone zadania.

Podczas praktyk studenci mieli okazję m.in spotkać się z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, odwiedzić Komendę Główną PSP oraz porozmawiać z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Spośród wszystkich uczestników „Wizyty studyjnej” wyłoniono grupę najlepiej ocenionych studentów, których zaproszono do udziału w kolejnym etapie programu – płatnych „Praktykach dla najlepszych”. 

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni również studenci polskich uczelni, którzy realizowali praktyki w MSW w 2013 oraz wykazali się szczególnymi umiejętnościami i uzyskali najwyższe oceny od swoich opiekunów.

Płatne praktyki dla najlepszych

Obecnie w ministerstwie na płatnych „Praktykach dla najlepszych” przebywa już 8 osób. Łącznie w programie uczestniczyć będzie 13 studentów m.in. z Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiach, University College Utrecht, University of Oxford, University College London oraz University of Westminster. Zakwalifikowani studenci otrzymali do realizacji zadanie, za które zostanie im później wypłacone wynagrodzenie. Każdy z nich został przydzielony do departamentów na podstawie kierunków studiów oraz ich zainteresowań, a ich prace będzie nadzorował opiekun – pracownik Ministerstwa.

Podczas płatnych praktyk studenci będą musieli np. przygotować propozycję konkursu profilaktycznego, opracować materiały planistyczne lub przeprowadzić kwerendę wniosków związanych z działalnością ministerstwa.

Cele programu

O konieczności zachęcenia młodych i zdolnych ludzi do pracy w administracji państwowej mówił już w zeszłym roku minister Bartłomiej Sienkiewicz. Celem programu jest przekonanie młodych ludzi do tego, że chociaż na pierwszy rzut oka administracja państwowa nie wydaje się pracą szczególnie atrakcyjną, to jednak daje wiele możliwości rozwoju indywidualnego. - Wciąż mamy sobie za złe, że nie potrafimy ściągać do pracy na rzecz państwa młodych, zdolnych, dobrze wykształconych ludzi, z zazdrością patrząc na kraje, w których awans zawodowy nie zależy od wieku, lecz zdolności do innowacji i wiedzy.(...)Tych ludzi potrzebuje polskie państwo, potrzebuje i ich młodości, i ich doświadczenia zdobytego w zupełnie innym świecie - pisał na łamach Gazety Wyborczej szef MSW na temat uruchamianego w ministerstwie programu praktyk.

Mapa serwisu