Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.07.2014

Minister Bartłomiej Sienkiewicz w Sejmie

Rada Ministrów podczas posiedzenia sejmu
fot. PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE

- Mamy wystarczającą wiedzę by stwierdzić, że początek tej afery to nie jest przypadek, ani zbieg okoliczności, ani trzech kelnerów, ale świadome działanie w celu obrony nielegalnych interesów w Polsce. Jest to obrona przez atak na politykę – powiedział podczas wystąpienia w Sejmie Bartłomiej Sienkiewicz.

Minister Spraw Wewnętrznych podkreślił, że w żadnym z elementów rozmowy nie złamał prawa. Przypomniał, że Prokurator Generalny uznał, iż nagrania „nie stwarzają podstaw do twierdzeń, że został popełnione przestępstwo”.

- W kaskadach kłamstw i przeinaczeń gubi się istota sprawy. Nie było żadnych targów i nie popełniono żadnego przestępstwa, poza jednym - nielegalnym nagraniem rozmowy. W żadnym miejscu, żaden z nas nie dbał o prywatny interes, ani o osobiste korzyści – podkreślił podczas wystąpienia w Sejmie.

Przyznał, że prezes NBP Marek Belka poprosił go o spotkanie w celu „omówienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem produkcji banknotów przez PWPW w momencie przejmowania przez MSW nadzoru nad tą spółką, w czasie toczącego się procesu modernizacji banknotów. Jednocześnie spotkanie miało charakter nieformalny. Poruszaliśmy wiele aktualnych wątków, anegdot, skrótów myślowych, przejaskrawionych opinii – zaznaczył.

Tak, jak podczas nagranej rozmowy, Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że rozmowy miały charakter „Worst Case Scenario”. - To typowe ćwiczenie analityczne, a jego celem jest przetestowanie odporności  całości organizmu na najgorszy z możliwych scenariuszy. Była to tylko hipotetyczna rozmowa, której istotą była możliwość poprawy kondycji państwa i jego obywateli, nie zaś mojej własnej czy prezesa NBP – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

Na potwierdzenie tego stwierdzenia dodał, że „harmonogram prac nad wspomnianymi przez prezesa ustawami jasno pokazuje, że rozmowa z prezesem NBP nie miała na nie żadnego wpływu”. - MSW nigdy nie zgłaszało uwag do projektu założeń realizacji ustawy o NPB, a ostateczne zapisy tej nowelizacji bardzo silnie obwarowują możliwość skupu papierów skarbowych przez NBP – powiedział.

Bartłomiej Sienkiewicz wyjaśnił również, co miał na myśli mówiąc, że „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie”. - To było przesadne stwierdzenie, ale o samym problemie wielokrotnie mówiłem publicznie, nie kryjąc poglądów w tym zakresie. Państwo działa najlepiej, jeśli występuje jako jednolity front różnych instytucji. Ta osławiona współpraca między CBŚ, UKS , Wywiadem Skarbowym ma na celu lepsze rozumienie mechanizmów przestępczości zorganizowanej i bardziej skuteczne zwalczanie złożonych przestępstw, chociażby VAT-owskie czy karuzelowe – powiedział. - Skuteczna walka z przestępczością poprawia warunki prowadzenia biznesów, a nie je pogarsza. Przedsiębiorcy mogą na tym jedynie skorzystać – dodał.

Minister Spraw Wewnętrznych odniósł się również do podejmowanych działań w sprawie wyjaśnienia sprawy nielegalnych podsłuchów. Zaznaczył, że jest to ważne nie tylko ze względu „na ten kryzys taśmowy, ale próbę zaradzania temu w przeszłości”.

- Z informacji jakie posiadam, wyłania się obraz sprawców, mających znamiona grupy zorganizowanej, prowadzący proceder nielegalnego nagrywania od wielu lat w środowiskach biznesu. Celem było zbieranie informacji w przyszłości mogący mieć walor biznesowy, a niewykluczone również, że wykorzystywanych w celu szantażowania ofiar. Od lata 2013 roku ofiarami nielegalnych nagrań padali politycy i wysocy urzędnicy państwowi – powiedział.

Podkreślił przy tym, że ABW bada obecnie kilka wątków w sprawie. Najsilniejszym z nich jest „jest próba zakłócenia najskuteczniejszych działań państwa w momencie, kiedy wypowiedziały one zdecydowaną walkę nieprawidłowościom w sektorze węgla”. - Osoby zaangażowane w procedery miały prawo się bać, że zdecydowana ingerencja państwa pokrzyżuje plany działalności przestępczej lub takiej, która poprzez luki prawne lub proceduralne prowadzi do osłabienia kondycji polskiego sektora górniczego – poinformował Bartłomiej Sienkiewicz.

W piątek odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Bartłomieja Sienkiewicza.  


 

Mapa serwisu