Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.07.2014

Nowa siedziba Policji w Płocku

Minister Bartłomiej Sienkiewicz wziął dzisiaj udział w otwarciu Komendy Miejskiej w Płocku. Nowoczesny budynek będzie nowym miejscem pracy dla ponad 600 policjantów.

Do tej pory siedziba Komendy Miejskiej Policji w Płocku mieściła się w trzech obiektach usytuowanych w różnych częściach miasta. Zakończenie budowy nowej jednostki nastąpiło 31 maja.

- Do tej pory udało nam się wyremontować 180 obiektów w całym kraju, a 140 będzie wyremontowanych w przyszłości. Wreszcie policjanci będą mieli siedziby i miejsca pracy godne ich codziennej, ciężkiej służby. Nowa komenda w Płocku jest dowodem tego jak program Standaryzacji jest realizowany – powiedział podczas uroczystości otwarcia komendy minister Bartłomiej Sienkiewicz. Szef MSW podziękował także przedstawicielom samorządu za wsparcie przy budowie nowej jednostki. - Wszyscy mamy wewnętrzne przekonanie, że niezależnie od trudności państwo jest tam, gdzie jest Policja, bo Policja jest kośćcem Państwa i zasługuje na  godne i właściwe warunki swojej pracy. Ten obiekt jest tego dowodem – zakończył minister.

W nowej komendzie policjanci będą mogli korzystać m.in. ze strzelnicy, sali ćwiczeń, siłowni oraz sauny. Wybudowany został także parking, zbiornik do magazynowania i dystrybucji ON oraz stacja kontroli pojazdów.

Budowa nowej siedziby policji w Płocku realizowana była od 2012 r. i pochłonęła ponad 51 mln zł. 29 mln. 600 tys. zł pochodzi ze środków Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, 10 mln. 800 tys. przekazał Urząd Miasta Płocka. Policjanci będą mieli do dyspozycji dwa skrzydła: większe, biurowo-administracyjne o powierzchni ponad 8 tys. m kw. i mniejsze, szkolno-gospodarcze, mające 1,6 tys. m kw.

***

Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest komendant główny policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

W ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji rozstrzygnięto do tej pory 363 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 362 505 705 zł, w tym 151 przetargów na inwestycje o wartości 257 409 837 zł oraz 212 przetargów na remonty jednostek policji na łączną kwotę 105 095 868 zł  (stan na 5 czerwca).

Mapa serwisu