Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.07.2014

Nominacje na kolejne stopnie w korpusie generałów Policji

Prezydent Bronisław Komorowski, na wniosek ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, nadał czterem oficerom kolejne stopnie w korpusie generałów Policji. Awanse zostały nadane z okazji zbliżającego się Święta Policji, obchodzonego 24 lipca.

Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował:

  • nadinsp. Marka Działoszyńskiego na stopień generalnego inspektora Policji

Gen. insp. Marek Działoszyński urodził się w 1962 roku w Trzebiatowie na Pomorzu Zachodnim. Ma żonę i dwoje dzieci. Jest absolwentem wydziału prawa i administracji filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gen. insp. Działoszyński służbę w Policji rozpoczął w 1985 roku. Pracował w różnych jednostkach, przechodząc wiele szczebli kariery zawodowej. Służbę rozpoczął od pracy patrolowej w Międzyrzeczu. Pełnił funkcję Komendanta Komisariatu w Skwierzynie, dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych oraz Komendantem Wojewódzkim łódzkiej Policji. Od 10 stycznia 2012 roku jest Szefem Komendy Głównej Policji.

  • insp. Dariusza Banachowicza na stopień nadinspektora Policji

Nadinspektor Dariusz Banachowicz urodził się w 1962 roku. Jest łodzianinem. Służbę w resorcie spraw wewnętrznych w 1983 r. rozpoczynał w strukturach dochodzeniowo-śledczych śródmiejskiej Komendy w Łodzi. Od 1987 do 1997 roku pracował w służbie kryminalnej śródmiejskiej Komendy, a od 1997 r. w Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Początkowo był szeregowym pracownikiem, następnie został Kierownikiem Sekcji Zabójstw, a służbę w Wydziale Kryminalnym zakończył na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału. Od października 2004 r. był Naczelnikiem Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Łodzi. W maju 2006 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną - Wydział  Administracji i Zarządzania. Obecnie pełni funkcję Szefa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

  • insp. Wojciecha Ołdyńskiego na stopień nadinspektora Policji

Nadinspektor Wojciech Ołdyński służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Poznaniu. W trakcie wielu lat służby pełnił między innymi funkcje Zastępcy Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu, Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu czy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Następnie pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiej Policji. W czasie służby został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant. Inspektor Wojciech Ołdyński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, magistrem nauk politycznych. Obecnie kieruje Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

  • insp. Jarosława Szymczaka na stopień nadinspektora Policji

Nadinsp. Jarosław Szymczyk jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
Pracę w policji rozpoczął w 1990 roku. Początkowo służył w Wydziale Prewencji KRP w Gliwicach. W 1997 roku pracował w służbie kryminalnej Komisariatu Policji II KRP w Gliwicach. W kolejnych latach pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji IV KMP w Gliwicach, a następnie Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach. Od 2007 roku był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a następnie Pierwszym Zastępcą katowickiego Komendanta. Obecne kieruje świętokrzyską Komendą Wojewódzką.

 

Mapa serwisu