Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.07.2014

Walka z chuligaństwem stadionowym: spotkanie z prof. Cliffordem Stottem

O zagranicznych doświadczeniach w walce z bandytyzmem stadionowym rozmawiali 25 lipca przedstawiciele Ekstraklasy i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gościem specjalnym był brytyjski ekspert, prof. Clifford Stott z Uniwersytetu w Leeds.

Na spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu imprez sportowych Spółkę Ekstraklasa S.A. reprezentowali Wiceprezes Zarządu, pan Marcin Animucki oraz pan Seweryn Dmowski, doradca Zarządu Ekstraklasy. Przedstawicielem Ministerstwa był pan Mirosław Hakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zabezpieczania imprez sportowych. Profesor Clifford Stott przedstawił również wyniki swoich prac oraz informacje na temat rozwiązań brytyjskich, jakie zostały wprowadzone w celu wyeliminowania problemów związanych z chuligaństwem. W swoich badaniach prof. Stott koncentruje się głównie na społecznych aspektach psychologii tłumu oraz ich związku ze sposobem zabezpieczania dużych skupisk ludzi (np. podczas imprez sportowych).

Prezentacja realizowanych działań oraz wdrażanych metod została uzupełniona o wyniki badań profesora, które od lat prowadzi w tym zakresie. Ich rezultaty ułatwiają ewaluację skutków wdrażanych modeli działania, jak również wykorzystywane są w implementacji nowych rozwiązań.

Zdaniem profesora, kluczową kwestią jest odseparowanie tych grup kibiców, którzy przychodzą na mecze piłki nożnej bez intencji łamania prawa od osób, które naruszają bezpieczeństwo i porządek publiczny. W swoich badaniach profesor udowadnia też, że zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich jest możliwe w sytuacji, gdy oprócz walki z chuliganami, prowadzi się działania, które wspierają właściwe postawy wśród kibiców i ułatwiają dialog z nimi. Takie działania pomagają ograniczyć ryzyko konfliktu i dodatkowej eskalacji agresji oraz aktów przemocy.

Dzisiejsza rozmowa nie była pierwszym spotkaniem prof. Stotta z przedstawicielami resortu. Profesor był zaangażowany w szkolenie funkcjonariuszy polskiej Policji i przedstawicieli środowiska piłkarskiego, które zostało zorganizowane w Londynie w związku z przygotowaniami do organizacji Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Profesor Stott wielokrotnie podkreślał jak ważna jest współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w kwestie bezpieczeństwa imprez sportowych, zarówno z sektora publicznego, prywatnego i instytucji naukowych.

Wspólnym wnioskiem ze spotkania była chęć pogłębiania współpracy i wymiany doświadczeń w celu budowania lepszego i bardziej efektywnego rozwiązania problemów stadionowych.

Mapa serwisu