Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.07.2014

Ponad 3 mln dokumentów spersonalizowanych przez CPD


/źródło: CPD/

3 091 893  dokumentów wytworzyło w I połowie 2014 roku Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – wynika ze sprawozdania z działalności tej instytucji. To o ponad 4 proc. więcej niż w  tym samym okresie w 2013 r. CPD najczęściej produkowało dowody osobiste, paszporty oraz zezwolenia małego ruchu granicznego.

Dowody osobiste

CPD najczęściej wytwarza dowody osobiste. W okresie sprawozdawczym (I-VI 2014 r.) wyprodukowano 2 267 235  dowodów osobistych  – to o prawie 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Średni czas oczekiwania na personalizację dowodu osobistego wyniósł około 6 dni. Dzięki temu osoby wnioskujące o wydanie dowodu mogły otrzymać swoje dokumenty w czasie znacznie krótszym niż ustawowy – 30 dniowy termin. Średnia miesięczna ilość spersonalizowanych dowodów osobistych kształtowała się na poziomie 377 tys.

Paszporty

Drugim najczęściej wytwarzanym dokumentem są paszporty. Od stycznia do czerwca wyprodukowano ich ponad 717 tys. . Liczba paszportów wytworzonych w I połowie 2014 roku w porównaniu z I połową 2013 zmniejszyła się. Średni czas oczekiwania na personalizację paszportu wyniósł 4 dni.

Karty małego ruchu granicznego

Od stycznia do czerwca 2014 Centrum Personalizacji Dokumentów wytworzyło również 59 265 zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG). Dokument ten umożliwia regularne przekraczanie wspólnej granicy państw umawiających się przez mieszkańców strefy przygranicznej. Od maja 2009 roku wydawany był wyłącznie obywatelom Ukrainy. Od sierpnia 2012 r. dokument wydawany jest także obywatelom Federacji Rosyjskiej zamieszkujących Obwód Kaliningradzki. Na koniec ubiegłego roku ponad 20 proc. wszystkich obywateli FR zamieszkujących Obwód Kaliningradzkich posiadało zezwolenie MRG. 

Realizacja Systemu Zunifikowanych Dokumentów

1 maja uruchomiony został System Personalizacji Zunifikowanych Dokumentów, który odpowiedzialny jest za przyjmowanie wniosków oraz personalizację 6 rodzajów dokumentów dla cudzoziemców, na zunifikowanym blankiecie tj:

  • Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
  • Karta pobytu członka rodziny obywatela UE
  • Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
  • Polski dokument tożsamości cudzoziemca,
  • Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • Zgoda na pobyt tolerowany.

Nowa siedziba CPD

Trwa również budowa nowej siedziby Centrum Personalizacji Dokumentów, która będzie się mieściła przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie. Otwarcie nowego budynku zaplanowano na czerwiec 2015 r. Aktualnie CPD zlokalizowane jest przy ul. Pawińskiego w Warszawie. Nowy budynek będzie spełniał wymagania dla tego typu obiektów. Centrum Personalizacji Dokumentów powstaje na działce o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych, usytuowanej przy ul. Smyczkowej.

Mapa serwisu