Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.07.2014

Otwarcie nowej komendy policji w Stargardzie Szczecińskim

Komenda powiatowa w Stargardzie Szczecińśkim

Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz oraz komendant główny policji, gen. insp. Marek Działoszyński wzięli udział w otwarciu nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. Inwestycja jest elementem programu standaryzacji komend i komisariatów policji i była współfinansowana ze środków unijnych. Nowa komenda w Stargardzie Szczecińskim ma prawie 4 tys. m2  powierzchni użytkowej, a łączna wartość inwestycji to niemal 36 mln zł.

- Garnizon zachodniopomorski jest wyróżniającym się garnizonem jeśli chodzi o wykorzystanie środków z Programu Standaryzacji. Za moimi plecami jest dowód tej sprawności, piękna, nowa komenda, która przez lata będzie służyła zachodniopomorskiej Policji. Jest to kolejny obiekt, będziemy jeszcze otwierać ponad 100 jednostek, tak aby do 2015 r. Policja pracowała w zupełnie nowych siedzibach. - powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz podczas otwarcia nowej komendy. 

Dotychczas Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim funkcjonowała w dwóch obiektach: przy ul. Warszawskiej 29 oraz przy ul. Warszawskiej 6. Istniejący przy ul. Warszawskiej 29 budynek został zburzony a na jego miejscu powstał nowy obiekt o powierzchni użytkowej niemal 4 tys. m² wraz z budynkami towarzyszącymi (myjnia samochodowa z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdów dla wydziału kryminalnego, budynek dla psów policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodników, wybiegi).

W nowej komendzie pracować będzie 231 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 35 mln 885 tys. 210 zł. Środki finansowe pochodzą m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, budżetu policji oraz z samorządów.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013-2015, a jego wykonawcą jest komendant główny policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

Od 2013 r. rozstrzygnięto już 438 przetargów na remonty i inwestycje na łączną kwotę 581 380 402 zł, w tym 192 przetargi na inwestycje o wartości 450 557 161 zł oraz 246 przetargów na remonty jednostek policji na łączną kwotę 130 823 241 zł.

Mapa serwisu