Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.09.2014

Zmiany w działaniu i organizacji Biura Ochrony Rządu

Na zdjęciu: funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
fot. www.bor.gov.pl

Zakupy nowego sprzętu, więcej funkcjonariuszy realizujących bezpośrednio działania ochronne, zmniejszenie pionu logistyki, ograniczenie kadry kierowniczej oraz usprawnienie współpracy z osobami ochranianymi – to niektóre ze zmian w działaniu i organizacji Biura Ochrony Rządu.

Zgodnie z zapowiedziami ministra Bartłomieja Sienkiewicza w BOR dokonano przeglądu obowiązujących procedur pod kątem usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób ochranianych przez formację. Ze względu na niejawny charakter działań podejmowanych przez BOR, tylko niektóre z szeregu przyjętych rozwiązań mogą być zaprezentowane opinii publicznej.

Należą do nich m.in. dynamiczne, poprzedzone wszechstronną analizą ryzyka, dostosowanie form ochrony w stosunku do osób ustawowo nią objętych. Takie „sprofilowanie” zakresu działań pozwoli na zastosowanie adekwatnych środków ochrony w zależności od sytuacji i jej kontekstu. BOR będzie miał większy dostęp do informacji zbieranych przez ABW i Policję.

Zmieni się również struktura organizacyjna Biura, co pozwoli na zwiększenie liczby funkcjonariuszy bezpośrednio zaangażowanych w zadania ochronne.  Przemodelowaniu ulegnie pion logistyki, planowane jest również stworzenie komórki ds. bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przeglądowi został poddany również zakres działań zapobiegawczych podejmowanych przez Biuro w zakresie zapobiegania popełnieniu przestępstwa wobec osób ochranianych, bezpieczeństwa ochranianych obiektów i urządzeń oraz ujawniania zagrożeń dla osób, obiektów i urządzeń objętych ochroną BOR.

Biuro planuje również zakupy specjalistycznego sprzętu. W budżecie formacji zagwarantowano na ten cel dodatkowy milion złotych.

Nowością jest obowiązkowe uczestnictwo osób ochranianych w specjalnych instruktażach  organizowanych przez Biuro.  Uczestnicy dowiedzą się podczas nich jak współdziałać z funkcjonariuszami w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
Na zdjęciu: infografika o zmianach w Biurze Ochrony Rządu

Mapa serwisu