Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.09.2014

I Forum Systemu Ratowniczego Infrastruktury Krytycznej

I Forum Systemu Ratowniczego Infrastruktury Krytycznej
Blisko 70 ekspertów, przedstawicieli resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej, infrastruktury i rozwoju oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyło w I Forum Systemu Ratowniczego Infrastruktury Krytycznej.

Stworzenie platformy sprzyjającej wymianie informacji między operatorami infrastruktury krytycznej, zgłaszanie i wypracowywanie nowych praktyk oraz rozwiązań prawnych, a także wsparcie głównych programów na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej – to główne cele zorganizowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych forum, w którym udział wziął m.in. wiceminister Stanisław Rakoczy.  

- Bierzecie Państwo udział w spotkaniu, mającym na celu stworzenie warunków wzajemnej współpracy między sobą. Jako operatorzy infrastruktury krytycznej jesteście Państwo zobowiązani m.in. do wymiany informacji oraz identyfikacji kluczowych problemów z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, jak i wypracowania propozycji działań w tym obszarze – powiedział podczas otwarcia Forum Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW.

Przypomnijmy, że infrastruktura krytyczna obejmuje systemy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Wśród nich są m.in. te dotyczące łączności, zaopatrzenia w surowce energetyczne i paliwa, ochrony zdrowia, transportu, zaopatrzenia w żywność i wodę.

To systemy niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. W wyniku niespodziewanych zdarzeń, spowodowanych siłami natury lub przez człowieka, działania infrastruktury mogą być zakłócone. Swobodne funkcjonowanie państwa, bezpieczeństwo obywateli oraz ich mienie może być zagrożone, a gospodarka zachwiana.

Ochrona tak kluczowej infrastruktury krytycznej jest niezbędna i stoi na czele priorytetów polskiego państwa. Właśnie te zadania stoją przed organami, stojącymi na jej straży. Zapewnienie jej funkcjonalności, zapobieganie zagrożeniom, zdecydowane i skuteczne działania na wypadek awarii, ataków, a także innych zdarzeń zakłócających jej prawidłową organizację, integracja działań nie tylko krajowych, ale także wojewódzkich  – to ich główne cele.

Za funkcjonowanie forum krajowego odpowiada dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Działania z zakresu forum systemu ratowniczego infrastruktury krytycznej są w kompetencji ministra spraw wewnętrznych, który był jednocześnie gospodarzem I Forum Systemu Ratowniczego Infrastruktury Krytycznej.

 

Mapa serwisu