Nowe oblicza komend - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.09.2014

Nowe oblicza komend

Nowoczesne i ładne – tak wyglądają budynki komend w Stargardzie Szczecińskim, Płocku i Sępólnie Krajeńskim. Zostały otwarte w lipcu br. Powstały m.in. w ramach rządowego Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. Program nadzorowany jest przez MSW, zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji - pisze miesięcznik "Policja 997". 

Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego siedzib komend powiatowych, miejskich, rejonowych oraz komisariatów. Wdrożenie programu ma zapewnić poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych, a także ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków Policji. Program realizowany jest od 2013 r., a zakończy się w 2015 r. Jego wykonawcą jest Komendant Główny Policji, który odpowiada za całość zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy i stołeczny odpowiedzialni są za realizację programu w swoich garnizonach. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

KPP W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
Jeszcze do niedawna Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim mieściła się w starym budynku. Początkowo zakładano jego remont, ale dzięki pozyskaniu pieniędzy zdecydowano się na budowę nowej siedziby. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2013 r.

Stary budynek został zburzony, a w jego miejsce wybudowano nowy obiekt o powierzchni prawie 4000 m², w którym powstała też myjnia samochodowa z pomieszczeniem do przeszukiwania pojazdów, a także pomieszczenia dla psów policyjnych i ich przewodników oraz parkingi.

– W ramach standaryzacji powstała też nowa recepcja z nowym logo Policji – mówi insp. Zenon Atras, komendant powiatowy w Stargardzie Szczecińskim.

W nowym budynku uwzględniono pionierskie rozwiązania z zakresu zaopatrzenia w ciepło i energię. Zamontowano pompy ciepła oraz solary, które zapewniają energooszczędność i ograniczają emisje CO².

– To zmniejszy koszty utrzymania obiektu – podkreśla insp. Zenon Atras.

Budynek KPP w Stargardzie Szczecińskim został oficjalnie otwarty 31 lipca br. W uroczystości udział wzięli Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, gen. insp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, a także nadinsp. Wojciech Olbryś, zastępca Komendanta Głównego Policji.

Całkowity koszt budowy komendy oszacowano na 22 mln zł. Środki finansowe pochodziły z Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, budżetu Policji oraz samorządu lokalnego.

Na grafice: zdjęcia komendy w Stargardzie Szczecińskim

KPP W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Decyzja o konieczności remontu siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz jej rozbudowy zapadła kilka lat temu. Gdy w końcu rozpoczęto prace, trzeba było znaleźć budynek zastępczy, w którym policjanci i pracownicy Policji mogliby wykonywać swoje zadania.

Wyremontowany i rozbudowany obiekt został wyposażony w elementy identyfikacji wizualnej w ramach programu standaryzacji, czyli m.in. w nowe logo oraz tablice informacyjne. Zmodernizowano budynek administracyjny oraz garaż dla policyjnych pojazdów. Wybudowano miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powstała także siłownia dla funkcjonariuszy.

– Mieszkańcy miasta mówią, że jest to jeden z najładniejszych budynków w Sępólnie Krajeńskim. Cieszymy się, że ludziom podoba się nasza komenda – mówi mł. insp. Paweł Zawada, pierwszy zastępca komendanta powiatowego Policji.

Policjanci i pracownicy będą pracowali w nowoczesnych pomieszczeniach o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1500 m², w tym powierzchni biurowej prawie 600 m². Inwestycja kosztowała ponad 6,8 miliona złotych, w tym ponad 4 mln zł pochodziło ze środków Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

Na grafice: komenda w Sępólnie Krajeńskim

KMP W PŁOCKU
Do tej pory siedziba Komendy Miejskiej Policji w Płocku mieściła się w trzech obiektach usytuowanych w różnych częściach miasta. Budowa nowej rozpoczęła się w 2012 r. Uroczyste otwarcie nastąpiło w lipcu br. Uczestniczył w nim minister SW Bartłomiej Sienkiewicz.

– Do tej pory udało nam się wyremontować 180 obiektów w całym kraju, a 140 będzie wyremontowanych w przyszłości. Wreszcie policjanci będą mieli siedziby i miejsca pracy godne ich codziennej, ciężkiej służby – powiedział minister podczas uroczystości. – Policja jest kośćcem państwa i zasługuje na godne i właściwe warunki swojej pracy. Ten obiekt jest tego dowodem – dodał minister.

Policjanci w nowej komendzie mają do dyspozycji pomieszczenia biurowo-administracyjne o powierzchni ponad 8 tys. m² i szkolno-gospodarcze, które mają 1,6 tys. m². Funkcjonariusze mogą korzystać m.in. ze strzelnicy, sali ćwiczeń, siłowni oraz sauny. Wybudowany został także parking, zbiornik do magazynowania i dystrybucji paliwa oraz stacja kontroli pojazdów. Nowoczesny obiekt jest miejscem pracy ponad 600 policjantów.

– Najważniejsze, że teraz komenda będzie w jednym budynku. Będzie łatwiejsza współpraca między wydziałami i lepszy obieg dokumentów – podkreśla nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk, zastępca komendanta miejskiego Policji w Płocku.

Budowa nowej siedziby KMP w Płocku kosztowała ponad 51 mln zł. Blisko 30 mln zł pochodziło ze środków Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji, około 11 mln zł przekazał Urząd Miasta w Płocku.

Na grafice: Komenda w Płocku

Autor: ARTUR KOWALCZYK

Tekst pochodzi z miesięcznika  POLICJA 997.

Grafika: logo miesięcznika "Policja 997"

Mapa serwisu