Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.09.2014

Otwarcie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

Grafika - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

11 września w Ostrołęce otworzono nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji. To kolejny obiekt oddany do użytku w ramach środków pochodzących m.in. z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. 

Dotychczasowa siedziba Komendy Miejskiej w Ostrołęce mieściła się przy ul. Kościuszki. Budowę nowego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przy ulicy Korczaka 16 rozpoczęto w roku 2010, a zakończono w czerwcu 2014 roku. 11 września – podczas uroczystego oddania nowej siedziby do użytku, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski i Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Stanisław Szcześniak podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej komendy.

- Służba w odpowiednich warunkach będzie ważnym elementem tworzenia bezpieczeństwa państwa i będzie skutkowała poprawą funkcjonowania Policji, szczególnie w wymiarze konkretnej społeczności – powiedział podczas uroczystości gen. insp. Marek Działoszyński.

Nowy budynek składa się z dwóch obiektów: biurowo-administracyjnego oraz garażowo-gospodarczego.  

W budynku administracyjno-biurowym znajdują się pokoje biurowe, sale odpraw, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz strzelnicę. W drugim budynku mieszczą się garaże, pomieszczenia dla psów policyjnych, pomieszczenia gospodarcze i techniczne stacji obsługi transportu.

Obiekt spełnia wymagania standaryzacji budynków policji począwszy od kolorystyki, na terenie wokół kończąc. Komenda została wyposażona w elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji przyjęte w ramach programu standaryzacji czyli m.in. w nowe logo oraz tablice informacyjne. 

Wartość kosztorysowa całej inwestycji to ponad 41 mln zł. Budżet wynosił 37 mln zł. Ponad 13 mln pochodziło z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Urząd Miasta w Ostrołęce oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce dofinansowały inwestycję kwotą ponad 2 mln zł.

W nowym budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrołęce będzie pracowało 335 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

***
Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest komendant główny policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

(MSW, Policja)

Mapa serwisu