Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.09.2014

Bartłomiej Sienkiewicz - podsumowanie pracy na stanowisku szefa MSW

Na grafice: Podsumowanie pracy Bartłomieja Sienkiewicza

WALKA Z PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI

Bezpieczeństwo na drogach

W przeciągu ostatniego roku wyraźnie  zwiększyła się liczba kontroli trzeźwości kierowców. Do sierpnia 2014 roku policjanci skontrolowali o 40 proc. kierujących więcej niż w analogicznym okresie w 2013 roku. Te działania zaczęły już przynosić efekty – liczba wypadków z udziałem pijanych kierowców zmalała o 277, zginęło o 78 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wakacje 2014 były jedynymi z najbezpieczniejszych w ostatnich latach. W lipcu i sierpniu doszło do 6490 wypadków. To o 11 procent mniej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Liczba ofiar śmiertelnych była mniejsza o 126 osób. Wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości opracowano również projekt zmian w prawie, dzięki którym kierowcom, przekraczającym dozwoloną prędkość o minimum 50km/h w obszarze zabudowanym, będzie zatrzymywane prawo jazdy na trzy miesiące. Do kodeksu karnego wprowadzone zostanie także przestępstwo prowadzenia pojazdów bez uprawnień po ich  uprzednim cofnięciu.

Program przeciwdziałania przemocy domowej

W 2013 roku 35 tys. funkcjonariuszy zostało przeszkolonych według specjalnego schematu reagowania na przemoc domową (program algorytmów kwestionariuszy) pod kątem wykrywania sytuacji, które mogłyby nieść zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar. Jak pokazują pierwsze analizy, działania przyniosły efekty. W pierwszym półroczu 2014 roku policjanci wypełnili o ponad 40 proc. więcej formularzy „Niebieska Karta”, niż w analogicznym okresie 2013 roku.

We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka opracowano również zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka, które mają stanowić praktyczne wsparcie dla funkcjonariuszy, w sytuacji podejmowania działań, podczas których obecne jest dziecko.

Poprawa bezpieczeństwa m.in. w Białymstoku i Krakowie

W Białymstoku policja rozbiła groźną grupę przestępczą, której członkowie byli powiązani ze środowiskiem skinheadów. Skuteczne działania policji wymierzone w środowiska ksenofobiczne sprawiły, że kilkadziesiąt osób zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Kilkanaście osób nadal siedzi w aresztach. Dzięki wspólnym działaniom policji, prokuratury, organizacji pozarządowych, samorządu i administracji państwowej w ciągu kilkunastu miesięcy Białystok przestał być kojarzony z incydentami rasistowskimi. W Krakowie jako drugim po Warszawie mieście wprowadzono staże aplikacyjne dla młodych policjantów. Od dłuższego czasu w stolicy Małopolski  odnotowuje się spadek liczby zabójstw, rozbojów i wymuszeń

Walka z przestępczością „białych kołnierzyków”

Na początku 2014 roku minister Bartłomiej Sienkiewicz podpisał wspólnie z Mateuszem Szczurkiem, ministrem finansów oraz Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym porozumienie dotyczące zwalczania przestępczości gospodarczej. Porozumienie dotyczyło m.in. organizacji wspólnych specjalistycznych szkoleń z zakresu walki z tego rodzaju przestępczością, skuteczniejszego zarządzania zabezpieczonym mieniem oraz pracą nad zmianami legislacyjnymi. Od tego czasu dzięki wspólnym działaniom Centralnego Biura Śledczego, wywiadu skarbowego i prokuratury udało się wykryć oszustwa o wartości ponad 3 miliardów złotych.

REFORMY

Reorganizacja Straży Granicznej

Dzięki przeprowadzonej wiosną 2013 roku reformie Straży Granicznej przesunięto znaczne dodatkowe siły i środki do zabezpieczenia wschodniej granicy kraju, co w kontekście konfliktu na Ukrainie pozwoliło na adekwatne reagowanie na potencjalnie godzące w poczucie bezpieczeństwa obywateli zjawiska.

Centralne Biuro Śledcze Policji

W czerwcu Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje utworzenie nowej jednostki organizacyjnej – Centralnego Biura Śledczego Policji.  CBŚP będzie samodzielną jednostką z własnym komendantem, podlegającym komendantowi głównemu policji dzięki czemu zyska większą samodzielność i zdolność do szybszego reagowania w walce z najgroźniejszymi przejawami przestępczości.

Służby specjalne

Do sejmu trafiła nowelizacja ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Zmiany w prawie precyzyjne określą odpowiedzialność ABW, CBA oraz Policji za ściganie poszczególnych rodzajów przestępstw. Nowelizacja ma zapobiec sytuacjom, w których służby dublują prowadzone działania w tych samych sprawach.

Zmiany w działaniu i organizacji Biura Ochrony Rządu

Zgodnie z zapowiedziami ministra Bartłomieja Sienkiewicza w BOR dokonano przeglądu obowiązujących procedur pod kątem usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób ochranianych przez formację. Zakupy nowego sprzętu, więcej funkcjonariuszy realizujących bezpośrednio działania ochronne, zmniejszenie pionu logistyki, ograniczenie kadry kierowniczej oraz usprawnienie współpracy z osobami ochranianymi – to tylko niektóre ze zmian, które zostaną wdrożone w Biurze Ochrony Rządu.

Zmiany w L4 funkcjonariuszy

Od czerwca 2014 obowiązuje ustawa o L-4 mundurowych. Nowe przepisy zrównały zasady zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują w systemie powszechnym. Po zmianach otrzymują oni 80% uposażenia. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg.

WZMOCNIENIE GRANIC

Przesunięcie dodatkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicę z Ukrainą

W związku z kryzysem ukraińskim Nadbużański i Bieszczadzki Oddziały Straży Granicznej wzmocniono liczbą ponad 400 funkcjonariuszy. Dodatkowo, zgodnie z  decyzją komendanta głównego Straży Granicznej, jeśli zajdzie taka konieczność  granica wschodnia może zostać wzmocniona o kolejnych 500 funkcjonariuszy.

Dodatkowe pieniądze na program wsparcia technicznego ochrony granicy

Na program wsparcia technicznego przeznaczono 80 milionów złotych. W ramach tych środków rozbudowane zostaną środki ochrony granicy (m.in. wieże obserwacyjne z głowicami optoelektronicznymi). Zaplanowany jest również zakup śmigłowca, samolotu bezzałogowego i lekkich samolotów obserwacyjnych.

Więcej patroli

Wzmocniono służby zarówno na granicy „zielonej”, jak i na przejściach granicznych. W porównaniu do 2013 roku o ponad 25 proc. wzrosła liczba patroli. Dodatkowo polscy funkcjonariusze pełnią wspólne patrole ze służbą ukraińską. Zwiększono także częstotliwość sprawdzania pasa kontrolnego.

Ścisła współpraca pomiędzy służbami

Wzmocniono współpracę z innymi służbami.  Określono szczegółowe procedury wymiany informacji ze strukturami wchodzącymi w skład Sił Zbrojnych RP. Ponadto  Policja zintensyfikowała działania w zakresie ujawniania nielegalnego handlu bronią.

REJESTRY DLA OBYWATELI

„Historia Pojazdu” i „Bezpieczny Autobus”

W czerwcu 2014 roku  uruchomione zostały dwie e-usługi, pozwalające on-line sprawdzić informacje o pojazdach i autobusach.  Obie usługi są udostępniane obywatelom nieodpłatnie.  Usługi te są częścią projektu CEPiK 2.0, w ramach którego planowane jest uruchomienie kolejnych funkcjonalności, które pozwolą na dostęp do danych z ewidencji. E-usługi cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Po pierwszym miesiącu ich funkcjonowania użytkownicy sprawdzili ponad pół miliona aut.

Udany przeszczep serca państwa – przeniesienie do bezpiecznej lokalizacji kluczowych dla funkcjonowania państwa rejestrów

W sierpniu 2013 roku przeprowadzono operację przeniesienia kluczowych dla funkcjonowania kraju rejestrów do bezpiecznej lokalizacji. We wrześniu 2014 roku  zakończyła się migracja systemu CEPiK na nową strukturę serwerów nazwaną Zintegrowaną Infrastrukturą Rejestrów (ZIR). Od teraz system CEPiK działa na wspólnej infrastrukturze wraz z Systemem Rejestrów Państwowych (PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i inne).

Przyjazne urzędy – projekt Pl.ID

Trwają zaawansowane prace nad programem Pl.ID, którego celem jest modernizacja i integracja systemów informatycznych, w których prowadzone były rejestry PESEL oraz dowodów osobistych.  Dzięki niemu w każdym urzędzie w Polsce będą obowiązywać te same procesy, a obywatel nie zgubi się w gąszczu procedur i dokumentów. Pl.ID pozwoli również na odmiejscowienie usług administracji – w każdym urzędzie w Polsce będziemy mogli załatwić swoją sprawę. Zakończenie prac i uruchomienie programu zaplanowane jest na 1 stycznia 2015 roku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego on-line

Od początku przyszłego roku będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Również od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, który nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania. Dzięki temu unikniemy konieczności wymiany dokumentu przy każdej zmianie adresu.

KOORDYNACJA SŁUŻB

Działania wyprzedzające podczas akcji przeciwpowodziowych

Po raz pierwszy od początku funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce działania zapobiegawcze podejmowane były z wyprzedzeniem ok. 48-72 h i obejmowały intensywne prace zabezpieczające oraz prewencyjne. Reagowanie wyprzedzające umożliwiło efektywne zabezpieczenie miejsc najbardziej narażonych na zagrożenie powodziowe oraz zadysponowanie zasobów ratowniczych przed nadejściem fali powodziowej.

Pomoc dla rannych na Majdanie obywateli Ukrainy

W wyznaczonych podmiotach leczniczych na terytorium Polski hospitalizowani byli ranni na Majdanie obywatele Ukrainy. Opracowany został kompleksowy plan działania w przypadku, masowego napływu uchodźców.

Największe ćwiczenia służb MSW od lat 70-tych

Organizacja największych od lat 70-tych XX w. ćwiczeń służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, służyła sprawdzeniu działania poszczególnych formacji w sytuacjach ekstremalnych. Scenariusz ćwiczeń składał się z około 30 różnych epizodów. Wzięło w nich  niemal 2 tys. funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz żołnierzy.

Zabezpieczenie obchodów 25-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Ponad 8,5  tys. funkcjonariuszy służb podległych MSW zaangażowanych było w operację zabezpieczającą obchody 25-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. Policjanci, funkcjonariusze BOR-u oraz Straży Granicznej czuwali nad bezpieczeństwem 51 zagranicznych delegacji, w tym 17 przywódców państw m.in. prezydenta USA. Była to największa tego typu operacja  polskich służb od czasów pielgrzymki Benedykta XVI w 2006 roku.

Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji

Nowoczesne, ładne i funkcjonalne – tak wyglądają obiekty policyjne, które zostały wybudowane lub wyremontowane w ramach Programu Standaryzacji. Na budowy i remonty nowych komend oraz komisariatów rząd przeznaczył dodatkowy miliard złotych, który będzie wydany w latach 2013-2015.  Program standaryzacji, który jest jednym z priorytetów rządu zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji oraz ujednolicenie standardu zewnętrznego i wewnętrznego obiektów policyjnych. Do tej w ramach programu zostało wybudowanych lub wyremontowanych 89 komend i komisariatów.

OPINIA PUBLICZNA

Według ostatnich badań CBOS, aż 90% Polaków deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, co jest najlepszym wynikiem w historii badań nad poczuciem bezpieczeństwa obywateli    Aż 70% Polaków uważa, że Polska jest krajem w którym żyje się bezpiecznie. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem odsetek badanych deklarujących, że Polska jest bezpiecznym krajem wzrósł o 6%. Jak wynika z innego badania CBOS,  dotyczącego oceny instytucji publicznych, 67 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Lepiej oceniane są jedynie niektóre media oraz Prezydent.

Mapa serwisu