Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.09.2014

Polskie służby w operacji UE przeciwko przestępczości zorganizowanej

Ponad 10 tys. polskich policjantów, strażników granicznych i celników wzięło udział w operacji „Archimedes” - największej do tej pory skoordynowanej operacji służb UE przeciwko przestępczości zorganizowanej. W operacji koordynowanej przez Europol uczestniczyły organy ścigania z 34 krajów. Za działania polskich służb odpowiedzialne było MSW. W wyniku operacji w całej Europie zatrzymano ponad 1000 osób. 

W dniach 15-23 września policja, służby graniczne i celne Unii Europejskiej i państw trzecich uczestniczyły w operacji „Archimedes”, która swoim zasięgiem objęła 250 działań w ponad 200 lokalizacjach na terenie całej UE. Wzięli w niej udział funkcjonariusze ze wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; państw trzecich: Australii, Kolumbii,  Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych; agencji unijnych: Eurojust, Frontex i Interpol oraz instytucji sektora prywatnego.

Podczas trwającej dziewięć dni operacji dokonano szeregu akcji policyjnych, przeszukań i innego rodzaju interwencji w ponad 200 wyznaczonych  miejscach, m.in. na lotniskach, przejściach granicznych, w portach i innych szczególnie narażonych miejscach.

Na terenie Polski we wspólnych działaniach w ramach operacji „Archimedes” uczestniczyło 10 tys. 91 funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i Służby Celnej RP, którzy realizowali zadania w 37 wyznaczonych punktach. Działania w Polsce skierowane były na zwalczanie transgranicznej przestępczości związanej z nielegalną imigracją, handlem ludźmi, narkotykami syntetycznymi i przemytem samochodów.

W wyniku prowadzonych działań dokonano 96 zatrzymań obywateli Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Armenii, zidentyfikowano 30 ofiar handlu ludźmi, dokonano zabezpieczenia broni, pojazdów i narkotyków oraz wszczęto 29 nowych spraw policyjnych. Przedstawiciele organów ścigania dokonali kontroli 18 tys. 80 osób, 13 tys. 479 pojazdów oraz 4 tys. 101 miejsc.

Całość działań polskich służb w ramach operacji „Archimedes” koordynowana była przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Krajowego Koordynatora EMPACT, również przy wsparciu Europolu.

Głównym celem działań śledczych podczas operacji była kluczowa infrastruktura wykorzystywana przez grupy przestępcze, użycie Internetu jako narzędzia wspierającego dokonywania przestępstw oraz nielegalny przepływ dochodów z przestępstw za pośrednictwem systemów transferu pieniędzy.

Polska za pośrednictwem EMPACT uczestniczy w implementacji 6 priorytetów Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE, takich jak: nielegalna imigracja, handel ludźmi, narkotyki syntetyczne, oszustwa podatkowe VAT oraz przestępstwa akcyzowe, cyberprzestępczość (wykorzystywane seksualne dzieci w Internecie) oraz zorganizowana przestępczość przeciwko mieniu. Właściwi koordynatorzy zaangażowanych służb uczestniczą w projektach EMPACT realizując roczne operacyjne plany działań. Proces krajowej implementacji priorytetów Cyklu pozostaje w koordynacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jednym z niewątpliwych rezultatów tak szerokich działań operacyjnych prowadzonych przez organy ścigania w ramach operacji „Archimedes” jest pozyskanie nowych materiałów, prowadzących do kolejnych zatrzymań w przyszłości.

Więcej informacji na temat wyników Operacji Archimedes można znaleźć na stronie Europolu: www.europol.europa.eu.

Mapa serwisu