Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.09.2014

Polsko-litewska współpraca transgraniczna

Na zdjęciu: Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Elvinas Jankevicius, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy
Współpraca kluczowych służb oraz wzajemna pomoc w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń były głównymi tematami spotkania, któremu przewodniczyli wiceministrowie Piotr Stachańczyk i Elvinas Jankevicius.

Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Elvinas Jankevicius, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy przewodniczyli XVI posiedzeniu Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Posiedzenie odbyło się w Wilnie w dniach 22-23 września 2014 roku.

Uczestnicy posiedzenia omówili tematy dotyczące współpracy służb pożarniczych, ratowniczych, służb granicznych i celnych, służb ochrony porządku prawnego, służb policyjnych i ochrony środowiska oraz sanitarno-weterynaryjnych. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej poinformowali o trwających rozmowach na temat aktualizacji Umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków oraz przygotowaniach dokumentu zawierającego ocenę zagrożeń obszaru transgranicznego z punktu widzenia służb ratowniczych. 

Podczas spotkania zapoznano się również ze współpracą realizowaną w ramach programów transgranicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz planami dotyczącymi wspólnych programów w perspektywie finansowej 2014-2020. W trakcie obrad przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za zagadnienia transportu w obu krajach omówili bieżący stan realizacji strategicznych projektów rozwoju połączeń drogowych i kolejowych – Via Baltica i Rail Baltica oraz możliwości finansowania dalszych prac z wykorzystaniem środków unijnych z funduszu „Łącząc Europę”.

Prace Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej prowadzone są w ramach czterech grup roboczych: ds. współpracy przygranicznej, ds. współpracy międzyregionalnej, ds. gospodarki przestrzennej oraz ds. aktualizacji Umowy o współpracy i wzajemnej pomocy…

W posiedzeniu wzięli udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego z województwa podlaskiego oraz placówek dyplomatycznych obu krajów. 

Kolejne, XVII spotkanie Komisji, odbędzie się w Polsce w 2015 roku.

Protokół z posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej dostępny TUTAJ

Mapa serwisu