Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.09.2014

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

Na zdjęciu: wizualizacja nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi
Już jesienią 2015 roku funkcjonariusze z Tucholi będą pracować w nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji. Wartość inwestycji przekracza kwotę 12 milionów złotych. Komenda zostanie wybudowana zgodnie założeniami programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Tucholi zlokalizowana będzie przy ul. Dworcowej. Będzie to trzykondygnacyjny budynek kompaktowy zawierający wszystko w jednym gabarycie o powierzchni użytkowej 2 762 m².

W nowo powstałym budynku zaprojektowano 109 miejsc stanowisk pracy. Będzie również siłowania, strzelnica (elektroniczna) oraz sala tradycji. Komenda zostanie całkowicie przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Na terenie zaprojektowano też parking z 22 miejscami postojowymi dla pojazdów służbowych, pracowników i interesantów.  

Inwestycja ta wpisuje się w program standaryzacji komend i komisariatów Policji. Jego głównym założeniem jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Celem programu jest też usuwanie  oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie obywateli do komend i komisariatów Policji oraz polepszenie warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Nowy budynek tucholskiej komendy Policji, który odpowiadać będzie najnowszym standardom, ma być oddany do użytku jesienią 2015 roku. Koszt tej inwestycji przekroczy kwotę 12 milionów, a środki na ten cel pochodzą z budżetu Policji.

Na placu budowy nowej siedziby dla tucholskich policjantów odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się między innymi Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Krzysztof Zgłobicki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  inspektor Wiesław Domański oraz władze miasta i powiatu. 

Policja.pl/MSW

Mapa serwisu