Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.10.2014

Warsztaty dla przedstawicieli administracji migracyjnej z Gruzji

Na zdjęciu: Przedstawiciele gruzińskiej administracji

Wymiana doświadczeń w kwestii respektowania praw imigrantów przebywających wbrew przepisom na terytorium Polski i Gruzji były głównym tematem polsko-gruzińskich warsztatów w Warszawie. 

Podczas trzydniowych warsztatów dla przedstawicieli administracji migracyjnej z Gruzji, goście zapoznali się z polskimi zasadami postępowań, stosowanymi podczas procesu identyfikacji imigrantów przebywających w Polsce nielegalnie. Dodatkowo poznali doświadczenia i praktyki współpracy polskich władz z organizacjami pozarządowymi, które udzielają pomocy cudzoziemcom oraz uczestniczą w procesie monitorowania przestrzegania ich praw w Polsce.

Gruzińska delegacja rozmawiała także z polskimi przedstawicielami m.in. o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście zgodności z polskim prawem. Podkreślono znaczenie koordynacji działań na poziomie krajowym, a także konieczność zapewniania praktycznego i efektywnego przestrzegania praw, o których mowa we wspomnianych wyrokach.

W trakcie warsztatów goście z Gruzji mieli także okazję odwiedzić Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Zapoznali się z zasadami funkcjonowania ośrodka dla rodzin imigrantów, samotnych kobiet i małoletnich bez opieki.

Koordynatorem warsztatów był Departament Polityki Migracyjnej MSW. Warsztaty zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Komendą Główną Straży Granicznej, a także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. Wizyta wpisuje się w działania realizowane w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Partnerstwa na rzecz mobilności UE-Gruzja.

Mapa serwisu