O bezpieczeństwie granic - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.10.2014

O bezpieczeństwie granic

Na zdjęciu słupek graniczny
fot. BARTOSZ KRUPA/Eastnews

Bezpieczeństwo strefy Schengen, ułatwienia w podróżowaniu oraz spójność zewnętrznych granic UE były głównymi tematami konferencji „Inteligentne granice”. W spotkaniu, które odbyło się pod patronatem MSW udział wzięli m.in. Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW,  Tomasz Szubiela, Podsekretarzy Stanu w MSW oraz przedstawiciele Straży Granicznej.

Pakiet rozwiązań „Inteligentne granice” ma zapewnić skuteczne zarządzanie granicami dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.  W projekcie  znajduje się m.in. program rejestrowania podróżnych (RTP), który będzie wykorzystywał system automatycznej kontroli granicznej (tzw. bramki ABC, czyli Automated Border Control). Pozwoli on m.in. na weryfikację tożsamości osób przekraczających granice, bez konieczności dokonywania odprawy przez funkcjonariusza. Innym rozwiązaniem zawartym w projekcie „Inteligentne granice” jest system wjazdu/wyjazdu (EES). EES pozwoli na rejestrowanie czasu i miejsca wjazdu obywateli państw trzecich przyjeżdżających na terytorium UE. Długość dozwolonego pobytu będzie obliczana elektronicznie, co pozwoli na wykrycie osób nadmiernie przedłużających swój pobyt.

Podczas konferencji, która odbyła się 2 października, uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami i technologiami przeznaczonymi dla Straży Granicznej. Wśród nich znalazły się m.in.

  • kamery GSM,
  • systemy optoelektroniczne,
  • ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych,
  • śmigłowce,
  • bezzałogowe statki latające,
  • Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru Polskich Obszarów Morskich.

Podczas konferencji swoje stanowisko zaprezentowało także Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Prezentacje i debaty podczas konferencji „Inteligentne granice” odbywały się w trzech blokach: „Europejski System Ochrony Granic i rola instytucji państwowych przy wytyczaniu kierunków badań naukowych związanych  z problematyką bezpieczeństwa granic”, „Techniczne systemy zabezpieczenia granicy – doświadczenia, potrzeby, dostępne technologie” oraz „Systemy i sprzęt wykorzystywane w ochronie granicy morskiej”.  Straż Graniczna była Głównym Partnerem Merytorycznym konferencji. Spotkanie zorganizował Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.

W konferencji udział wzięli: Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk, Podsekretarz Stanu w MSW Tomasz Szubiela, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych - Marek Wójcik Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala oraz przedstawiciele Policji, wyższych uczelni, instytutów badawczych, parków technologicznych, przemysłu, środowisk zaangażowanych w bezpieczeństwo kraju i ochronę granic. Straż Graniczną reprezentowali: Komendant Główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz, Zastępca Komendanta Głównego ds. logistycznych gen. bryg. SG Marek Borkowski, dyrektorzy biur i zarządów KGSG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia oraz funkcjonariusze SG.

Mapa serwisu