Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.10.2014

MSW przystąpi do programu Karty Dużej Rodziny

Infografika: zniżki za opłaty paszportowe

Zniżki za opłaty paszportowe dla członków rodzin wielodzietnych – to propozycja MSW do projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od początku prac nad Kartą Dużej Rodziny aktywnie uczestniczy w działaniach wspierających rodziny wielodzietnie. Do projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o Karcie Dużej Rodziny zgłosiło propozycję wprowadzenia ulg w opłatach paszportowych.

Propozycja MSW przewiduje zwiększenie ulgi za wydawane dokumenty paszportowe dla dzieci do 75 proc. (obecnie ulga to 50 proc.), a dla rodziców w takich rodzinach proponuje się wprowadzneie nowej ulgi w wysokości 50 proc. Oznacza to, że dzieci do 13. roku życia zapłacą za paszport 15 zł, młodzież do 25. roku życia –ucząca się – zapłaci 35 zł, a rodzice -70 zł. Obecnie pełna opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł.

Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny trafił właśnie do konsultacji społecznych. Przypomnijmy, że ogólnopolska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od połowy czerwca na mocy uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. O Kartę mogą ubiegać członkowie rodzin z przynajmniej trójką dzieci. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Uprawnia do szeregu ulg i zniżek. Rodzice korzystają z karty dożywotnio, dzieci - do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Zniżki mogą oferować przystępujące do programu instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy prywatni. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Mapa serwisu