Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.10.2014

Spotkanie przedstawicieli Procesu Praskiego w Berlinie

Logo Procesu Praskiego
Trwają przygotowania do spotkania urzędników wysokiego szczebla (SOM) Procesu Praskiego. Forum rozpocznie się 28 października w Berlinie. Weźmie w nim udział m.in. wiceminister Piotr Stachańczyk.

Już wkrótce rozpocznie się dwudniowe spotkanie przedstawicieli Procesu Praskiego, czyli międzynarodowego forum unijnej współpracy w dziedzinie migracji w kierunkach wschodnim i południowo-wschodnim. Od grudnia 2010 r. rolę lidera Procesu Praskiego pełni Polska. 7 października Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zorganizował spotkanie informacyjne na temat zbliżającego się Procesu Praskiego. Stało się ono pretekstem do podsumowania dotychczasowych dokonań, przedstawienia planów oraz dyskuji o oczekiwaniach wobec członków inicjatywy.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli państw Procesu Praskiego posiadających placówki dyplomatyczne w Warszawie, a także przedstawicieli IOM, UNHCR i Frontex. Na spotkanie przybyli dyplomaci reprezentujący Armenię, Austrię, Belgię, Cypr, Czechy, Luksemburg, Macedonię ,Węgry, Niemcy, Grecję, Łotwę, Litwę, Mołdawię, Norwegię Rumunię, Hiszpanię, Rosję, Słowenię, Szwajcarię, Turcję oraz Ukrainę.

Proces Praski pod przewodnictwem Polski

W Procesie Praskim uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska/Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie, Azja Centralna, Rosja i Turcja). Polska, w czasie swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zorganizowała w Poznaniu w dniach 3–4 listopada 2011 r. „II Konferencję Ministerialną Procesu Praskiego – Building Migration Partnerships in Action”. W jej trakcie Ministrowie z państw uczestniczących w Procesie Praskim przyjęli pięcioletni Plan Działania Procesu Praskiego (2012–2016), zawierający listę działań, których nadrzędnym celem jest rozwijanie współpracy w zakresie szeroko pojmowanej migracji. Na realizację zadań wynikających z Planu Działania w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego Komisja Europejska przeznaczyła 3,6 mln euro.

W dniu 2 sierpnia 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało z Komisją Europejską umowę na realizację zadań związanych z realizacją Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego, czyli projektu „Wsparcie implementacji Procesu Praskiego i jego Planu Działania”. Jego realizacja potrwa trzy i pół roku.

Głównym celem projektu realizowanego przez Polskę przy współpracy z Niemcami, Republiką Czeską, Rumunią, Słowacją, Szwecją, Węgrami oraz Międzynarodowym Ośrodkiem ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD) w Wiedniu jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie migracji i azylu między państwami uczestniczącymi w Procesie Praskim. W jego ramach wzmacniany jest dialog ekspercki i wymiana informacji między państwami Procesu Praskiego, głównie poprzez rozwój współpracy Krajowych Punktów Kontaktowych, w tym organizację tematycznych spotkań eksperckich. Rozbudowana zostanie także tzw. baza wiedzy, czyli profile migracyjne państw uczestniczących w Procesie Praskim, zawierające podstawowe informacje charakteryzujące ich sytuację migracyjną. Zaktualizowana zostanie interaktywna mapa szlaków migracyjnych na Wschodzie (tzw. i-Map East).

W ramach Inicjatywy Celowej realizowane były także cztery projekty pilotażowe, angażujące wybrane państwa uczestniczące w Procesie Praskim. Polska, wspólnie z Rumunią i Słowacją, odpowiadała za projekt dotyczący nielegalnej migracji; Republika Czeska – za projekt dotyczący migracji i rozwoju; Węgry – za projekt dotyczący legalnej migracji; a Szwecja i Niemcy – za projekt dotyczący azylu i ochrony międzynarodowej.

Na szczycie urzędników wysokiego szczebla, który będzie miał miejsce 28-29 października w Berlinie mają zostać oficjalnie zatwierdzone 3 nowe projekty, z których Polska wspólnie ze Słowacja będzie prowadziła jeden. Spotkanie w Berlinie zostanie otwarte przez Sekretarz Stanu w MSW RFN dr Emily Haber, Pana Piotra Stachańczyka, Sekretarza Stanu w MSW RP, Pana Matthiasa Ruete, Dyrektora Generalnego DG Sprawy Wewnętrzne w Komisji Europejskiej oraz J.E Giovanni Pugliese reprezentujący Prezydencję Włoską w Radzie Unii Europejskiej.

Mapa serwisu