Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.10.2014

O Bezpieczeństwie wewnętrznym Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej było głównym tematem posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w którym wziął udział m.in. Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW.  Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie przeciwdziałania zagrożeniom zamachami terrorystycznymi, które mogliby przeprowadzić obywatele państw członkowskich UE, uczestniczący, jako tzw. zagraniczni bojownicy w konflikcie zbrojnym w Syrii.

Ministrowie przedyskutowali również kwestie związane z napływem do Unii Europejskiej nielegalnych migrantów. Podkreślono, że niezbędne w działaniu Unii w obliczu tego zagrożenia jest zachowanie równowagi.  

Podczas posiedzenia Rady Minister Piotr Stachańczyk, wspólnie z Komisarzem UE oraz ministrami spraw wewnętrznych Danii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Węgier, Portugalii, Rumunii i Szwecji, podpisali wspólną deklarację ws. Partnerstwa na rzecz  Mobilności z Jordanią, która ustanawia ramy współpracy w zakresie migracji legalnej i zwalczanie migracji nielegalnej.

Mapa serwisu