Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.10.2014

O współpracy polsko-czeskiej

flaga polski i czech

Współpraca gospodarcza i handlowa, rozwój infrastruktury transportowej, ochrona środowiska oraz działania w sytuacjach nadzwyczajnych: katastrof, awarii i klęsk żywiołowych – były głównymi tematami polsko-czeskiego posiedzenia.

Spotkanie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej odbyło się w czeskim Trzyńcu 14 i 15 października. Z okazji 20. rocznicy podpisania porozumienia między rządami Polski i Czech o współpracy transgranicznej oraz 10. rocznicy wstąpienia państw do Unii Europejskiej, obrady Komisji poprzedziła jubileuszowa konferencja. Przedstawiciele Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko zaprezentowali wyniki dotychczasowej współpracy obu krajów.

Następnie przedstawiciele Polski i Czech rozpoczęli dyskusje tematyczne w grupach. Podsumowane zostały najważniejsze osiągnięcia oraz priorytety współpracy kolejny rok. Rozmowy dotyczyły gospodarki, handlu i infrastruktury transportowej; przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków; rozwoju regionu pogranicza i programów wspierających; ochrony środowiska; współpracy euroregionalnej i ochrony zdrowia.

XX posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, któremu współprzewodniczyli Pani Joanna Kapuścińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Tomáš Kafka, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Udział wzięli również m.in. przedstawiciele Sejmu RP, placówek dyplomatycznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Straży Pożarnej, a także przedstawiciele województw śląskiego i dolnośląskiego oraz samorządów i euroregionów pogranicza polsko-czeskiego. Następne posiedzenie odbędzie się w II połowie 2015 roku w Polsce.

Szczegółowa relacja z posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej dostępna TUTAJ

Mapa serwisu