Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.10.2014

Teresa Piotrowska na II Krajowym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Na zdjęciu minister Teresa Piotrowska podczas Krajowego Forum Infrastruktury Krytycznej
- Jestem przekonana, że spotkanie posłuży podsumowaniu istniejących rozwiązań i udoskonaleniu działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej – powiedziała minister Teresa Piotrowska, witając uczestników II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 

W Forum uczestniczą przedstawiciele ministerstw, służb, organizacji, przedsiębiorcy, a także wojewodowie. Gospodarzem Forum jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które odgrywa kluczową rolę w budowaniu systemu ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

- Ochrona infrastruktury krytycznej jest przedsięwzięciem wspólnym, zarówno tych, którzy odpowiadają za funkcjonowanie państwa, jak i tych, w których rękach na co dzień są elementy infrastruktury. Chcielibyśmy tworzyć warunki do tego, żeby ze sobą współpracować, wspomagać, by zapewnić ciągłość. Taką rolę ma odegrać Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - podkreślał dyrektor RCB, gen. Janusz Skulich podczas powitania uczestników Forum. Podkreślił przy tym, że o tym, jak ogromne znaczenie ma Forum, świadczy obecność przedstawicieli zainteresowanych instytucji.

W Forum uczestniczyła minister Teresa Piotrowska, która przywitała gości.

- Cieszę się, że już kolejny raz grupa profesjonalistów i ekspertów - przedstawicieli przedsiębiorców i administracji publicznej - gotowa jest do dyskusji nad kluczowymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem państwa - powiedziała podczas wprowadzenia minister Teresa Piotrowska. Działania z zakresu forum systemu ratowniczego infrastruktury krytycznej są w kompetencji ministra spraw wewnętrznych, który odpowiada za nadzór nad służbami dbającymi o bezpieczeństwo Polaków. Minister podkreśliła, że skuteczne działania w tym zakresie wymagają ścisłej współpracy przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

- Jestem przekonana, że dzisiejsze spotkanie posłuży podsumowaniu istniejących rozwiązań i udoskonaleniu działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej – powiedziała Teresa Piotrowska.

***

Przypomnijmy, że infrastruktura krytyczna obejmuje systemy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Wśród nich są m.in. te dotyczące łączności, zaopatrzenia w surowce energetyczne i paliwa, ochrony zdrowia, transportu, zaopatrzenia w żywność i wodę.

To systemy niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. W wyniku niespodziewanych zdarzeń, spowodowanych siłami natury lub przez człowieka, działania infrastruktury mogą być zakłócone. Swobodne funkcjonowanie państwa, bezpieczeństwo obywateli oraz ich mienie może być zagrożone, a gospodarka zachwiana.

Ochrona tak kluczowej infrastruktury jest niezbędna i stoi na czele priorytetów polskiego państwa. Zapewnienie jej funkcjonalności, zapobieganie zagrożeniom, zdecydowane i skuteczne działania na wypadek awarii, ataków, a także innych zdarzeń zakłócających jej prawidłową organizację, integracja działań nie tylko krajowych, ale także wojewódzkich – to ich główne cele.

  • Na zdjęciu: uczestnicy Krajowego Forum Infrastruktury Krytycznej z minister Teresą Piotrowską
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas II Krajowego Forum Infrastruktury Krytycznej
  • Na zdjęciu: uczestnicy Krajowego Forum Infrastruktury Krytycznej z minister Teresą Piotrowską
  • Minister Teresa Piotrowska podczas II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej
  • Kamil Galicki, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podczas II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej
  • Generał Janusz Skulich podczas II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej
  • Uczestnicy II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej
  • Generał Janusz Skulich podczas II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Mapa serwisu